Marie Vobecká

Narozena: v roce 1889
Zemřela: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VOBECKÁ Marie

VI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byla členem výb. rozp. - soc.-pol. - zásob. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

na vydání zákona o domácích zaměstnancích, t. 348.

27, 8. VI. 1926; 1355, II.

Řeč v rozpravě:

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455)

37, 22. VI. 1926; 2441, II.

o zákonu o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617).

145, 21. VI. 1928; 32, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

164, 21. IX. 1928; 58, VI.

o zákonu o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porod. pomocnic) (t. 1699)

174, 8. XI. 1928; 31, VII.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189); mluví o vzestupu cen životních potřeb.

206, 14. VI. 1929; 9, VIII.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356)

211, 25. VI. 1929; 15, VIII.

Dotazy:

o stížnosti rodičů dítek z menšinové školy v obci Haret u Mostu.

13, 11. III. 1926; 598, I.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1252, II.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

123, 24. I. 1928; 4, V.

zpr. t. 1989; zprav. Al. Beneš;

nevydána 199, 24. V. 1929; 40-41, VIII.

zem. tr. s. v Praze (přestupek podle §§ 3, 19 zákona č. 135 ř. z. z r. 1867)

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.



ISP (příhlásit)