JUDr. Karel Viškovský

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1932

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VIŠKOVSKÝ Karel, dr.

I A. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. br. - rozp. - soc.-pol. a ústav.-práv.

Jmenován ministrem spravedlnosti 9. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zproštěn úřadu ministra spravedlnosti 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Jmenován ministrem národní obrany 16. IX. 1929.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484) k § 39.

136, 16. III. 1928; 65, VI.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485) k §§ 10, 27 a 31.

136, 16. III. 1928; 74-8, VI.

Resoluce:

k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485) stran uvolňování domů veřejného významu při dalším uvolňování ochrany nájemníků.

136, 16. III. 1928; 79, VI.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1167 (zákon o potulných cikánech a podobných tulácích)

101, 14. VII. 1927; 2644, doslov 2712, IV.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2316 (zákon o výkonu lékařské prakse)

206, 14. VI. 1929; 34, VIII.

doslov 208, 19. VI. 1929; 17, VIII.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2317 (zákon o lékařských komorách).

206, 14. VI. 1929; 34, VIII.

doslov 208, 19. VI. 1929; 17, VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

28, 9. VI. 1926; 1410, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

44, 19. X. 1926; 100, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000);

80, 5. V. 1927; 1054, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

90, 27. VI. 1927; 1875, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení min. -financí dr Engliše z 25. X. 1927.

105, 24. XI. 1927; 33, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

135, 15. III. 1928; 44, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

167, 22. X. 1928; 32, VII.

Dotazy:

o zmírnění škod způsobených záplavami v oblasti benešovské, neveklovské, sedlecké, sedlčanské, vlašímské a votické.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

o opětovných neštěstích při osobní dopravě autobusové.

137, 20. III. 1928; 4, VI.ISP (příhlásit)