Josef Vičánek

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VIČÁNEK Josef

XIII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. in. - inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. a soc.-pol.

Návrhy:

na poskytnutí podpory povodní poškozeným krajům na Slovácku, t. 371.

29, 10. VI. 1926; 1584, II.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 2105 (zákon o pomocných školách (třídách)

196, 2. V. 1929; 7, VIII.

doslov 197, 3. V. 1929; 21, VIII.

vyjádření k resol. 199, 24. V. 1929; 39, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 51, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 3, VII.

Dotazy:

že učitel Bedřich Jařabáč od 1. IX. nemá platu.

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

o zavedení mechanické obsluhy závor u Spytihněvi.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o stranickém jednání okresního školního inspektora Rud. Šoupala v Hodoníně.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.ISP (příhlásit)