Emanuel Vencl

Narozen: v roce 1874
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VENCL Emanuel

XIV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. rozp. - zeměd. a živn.

Návrhy:

aby byl vydán zákon, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Opava v úhrnné hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 924.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1452 (zákon, kterým se mění §§ 2 a 5 zákona ze dne 19. III. 1920, č. 194 Sb. z., o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a §§ 3 a 16 zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 288 Sb. z., o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich)

129, 8. II. 1928; 45, V.

doslov 131, 10. II. 1928; 38, V.

rozp. výb. zpr. t. 1619 (zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců)

145, 21. VI. 1928; 49, doslov 91, VI.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 88, V.ISP (příhlásit)