Václav Vávra

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VÁVRA Václav

IV. voleb. kraj.

Ž

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. doprav. a soc.-pol.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Návrhy:

ohledně. rychlé pomoci krajům v povodí řek na českém severovýchodě postiženým živelními pohromami, t. 105.

11, 25. II. 1926; 474, I.

na vydání zákona, kterým se prohlašuje živnost kapelnická za živnost koncesovanou, t. 329.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

na doplnění zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 398.

31, 12. VI. 1926; 1832, II.

na zřízení bohoslovecké fakulty církve československé v Praze, t. 454.

35, 18. VI. 1926; 2252, II.

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 290 Sb. z., o zrušení rokoviny a kobliny na Podkarp. Rusi a na Slovensku, t. 495.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o obmezení porot na Podkarpatské Rusi (t. 16) k § 1.

12, 4. III. 1926; 560, I.

6 pozměňov. návrhů k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů stát. zaměstnanců (t. 333) k §§ 7, 25, 40, 140, 157 a 210.

34, 17. VI. 1926; 2108-25, II.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k §§ 7, 13, 20 a 46.

34, 17. VI. 1926; 2131-39, II.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429)

36, 19. VI. 1926; 2359-60, II.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě II a VI, k §§ 13 a 49.

65, 17. III. 1927; 148, 153, IV.

aby o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. financí dr Engliše ze dne 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594 byla zahájena jednotná rozprava.

43, 15. X. 1926; 46, III.

Resoluce:

3 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů. státních zaměstnanců (t. 333) stran služebního přídavku profesorů průmyslových a zemědělských škol, poskytování výchovného a služebních přídavků právních úředníků administrativních.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

2 resol. k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran záloh na kongruu a podpor duchovním k službě neschopným.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

k osnově zákona o dani z lihu (t. 455), aby vláda použila výnosu daně lihové k úpravě služebních přídavků profesorů stát. průmyslových, obchodních a zemědělských škol a inspektorů živnostenských škol pokračovacích a zemědělských.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

k osnově zák., jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777), týkající se novely k zákonu ze dne 6. VI. 1924, č. 128 Sb. z.

164, 21. IX. 1928; 143, VI.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 240 (změna §§ 27 a 29 zák. ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří)

41, 25. VI. 1925; 2615, doslov 2633, II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 508 (změna § 151 živn. řádu)

41, 25. VI. 1926; 2563, II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 788 (zákon, jímž se mění zákon ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří k návrhu J. Pekárka t. 734 a A. Stenzla t. 738)

59, 16. XII. 1926; 1478, doslov 1501, III.

soc.-pol. výb. zpr. ústní k vládnímu návrhu t. 1346 (zákon, kterým se mění zákon ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., ve znění zákona ze dne 17. XII. 1926, č. 237 Sb. z., o změně §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 224 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří)

117, 14. XII. 1927; 29, doslov 44, V.

doprav. výb. zpr. t. 1353 (zákon o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon)

118, 15. XII. 1927; 37, doslov 43, V.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1619 (zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců)

145, 21. VI. 1928; 47, doslov 91, vyjádření k resol. 94, VI.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2041, II.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

164, 21. IX. 1928; 32, VI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Jičíně (přestupek podle § 4 zákona č. 309/21 Sb. z.)

102, 25. X. 1927; 19, V.

žád. odvolána 157, 6. IX. 1928; 12, VI.ISP (příhlásit)