Jan Tůma

Narozen: v roce 1875

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TŮMA Jan

IX. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. doprav. - im. - in. - kult. - soc.-pol. - zeměd. a živn.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 275 (im. A. Zápotockého).

47, 17. XI. 1926; 300, III.

im. výb. zpr. t. 701 (im. M. Fedora).

57, 10. XII. 1926; 1380, III.

im. výb. zpr. t. 411 (im. dr Labaje).

63, 15. III. 1927; 47, IV.

im. výb. zpr. t. 342 (im. A. Hlinky).

70, 29. III. 1927; 375, IV.

im. výb. zpr. t. 702 (im. J. Štětky).

75, 26. IV. 1927; 692, IV.

im. výb. zpr. t. 709 (im. I. Majora).

76, 29. IV. 1927; 761, IV.

im. výb. zpr. t. 876 (im. Fr. Kyncla).

99, 12. VII. 1927; 2582, IV.

im. výb. zpr. t. 898 (im. V. Bolena).

99, 12. VII. 1927; 2584, IV.

im. výb. zpr. t. 881 (im. G. Koczora).

104, 23. XI. 1927; 36, V.

im. výb. zpr. t. 903 (im. M. Kubicsko).

115, 6. XII. 1927; 3, V.

im. výb. zpr. t. 648 (im. M. Kubicsko).

122, 19. I. 1928; 22, V.

im. výb. zpr. t. 907 (im. I. Majora).

126, 31. I. 1928; 27, doslov 29, V.

im. výb. zpr. t. 917 (im. M. Kubicsko).

127, 1. II. 1928; 24, V.

im. výb. zpr. t. 1258 (im. M. Kubicsko).

127, 1. II. 1928; 27, V.

im. výb. zpr. t. 1259 (im. A. Můni).

128, 7. II. 1928; 36, V.

im. výb. zpr. t. 914 (im. J. Dědiče).

128, 7. II. 1928; 37, doslov 38, V.

im. výb. zpr. t. 1274 (im. N. Sedorjaka).

131, 10. II. 1928; 46, doslov 48, V.

im. výb. zpr. t. 1275 (im. N. Sedorjaka).

131, 10. II. 1928; 48, V.

im. výb. zpr. t. 1354 (im. N. Sedorjaka).

142, 14. VI. 1928; 42, VI.

im. výb. zpr. t. 1370 (im. M. Kubicsko).

144, 15. VI. 1928; 3, VI.

im. výb. zpr. t. 1400 (im. J. Petera).

147, 22. VI. 1928; 2, VI.

im. výb. zpr. t. 1395 (im. N. Sedorjaka).

151, 10. VII. 1928; 34, VI.

im. výb. zpr. t. 1396 (im. I. Majora).

151, 10. VII. 1928; 34, VI.

im. výb. zpr. t. 1505 (im. J. Hakena).

151, 10. VII. 1928; 35, VI.

im. výb. zpr. t. 1501 (im. Č. Hrušky).

152, 11. VII. 1928; 24, VI.

im. výb. zpr. t. 1502 (im. I. Majora).

152, 11. VII. 1928; 24, VI.

im. výb. zpr. t. 1508 (im. K. Haiblicka).

153, 12. VII. 1928; 18, VI.

im. výb. zpr. t. 1326 (im. N. Sedorjaka).

154, 13. VII. 1928; 12, VI.

im. výb. zpr. t. 1538 (im. J. Haruse).

154, 13. VII. 1928; 14, VI.

im. výb. zpr. t. 1514 (im. B. Jílka).

155, 14. VII. 1928; 25, doslov 28, VI.

im. výb. zpr. t. 1539 (im. Fr. Školy).

156, 14. VII. 1928; 3, VI.

im. výb. zpr. t. 1540 (im. J. Štětky).

156, 14. VII. 1928; 4, doslov 8, VI.

im. výb. zpr. t. 1541 (im. J. Petera).

160, 17. IX. 1928; 16, VI.

im. výb. zpr. t. 1542 (im. J. Jurana).

160, 17. IX. 1928; 16, VI.

im. výb. zpr. t. 1543 (im. M. Kršiaka).

160, 17. IX. 1928; 17, VI.

im. výb. zpr. t. 1544 (im. M. Kubicsko).

160, 17. IX. 1928; 17, VI.

im. výb. zpr. t. 1545 (im. M. Kubicsko).

160, 17. IX. 1928; 18, doslov 19, VI.

im. výb. zpr. t. 1665 (im. M. Kršiaka).

184, 26. II. 1929; 32, VII.

im. výb. zpr. t. 1666 (im. L. Gregorovitse)

184, 26. II. 1929; 32, VII.

im. výb. zpr. t. 1679 (im. J. Dědiče).

185, 28. II. 1929; 72, VII.

im. výb. zpr. t. 1680 (im. I. Majora).

185, 28. II. 1929; 73, VII.

im. výb. zpr. t. 1918 (im. N. Sedorjaka).

192, 20. III. 1929; 59, VIII.

im. výb. zpr. t. 1923 (im. J. Matíka).

193, 21. III. 1929; 7, VIII.

im. výb. zpr. t. 1926 (im. E. Šafranko).

193, 21. III. 1929; 8, VIII.

im. výb. zpr. t. 1927 (im. I. Kurťaka).

193, 21. III. 1929; 9, VIII.

im. výb. zpr. t. 1982 (im. J. Petera).

196, 2. V. 1929; 44, VIII.

im. výb. zpr. t. 2067 (im. dr Koberga).

196, 2. V. 1929; 45, VIII.

im. výb. zpr. t. 2149 (im. V. Bolena).

196, 2. V. 1929; 45, VIII.

im. výb. zpr. t. 1981 (im. V. Mikulíčka).

197, 3. V. 1929; 30, doslov 32, VIII.

im. výb. zpr. t. 1983 (im. K. Kreibicha).

197, 3. V. 1929; 30, VIII.

im. výb. zpr. t. 1984 (im. dr Sterna).

197, 3. V. 1929; 33, VIII.

im. výb. zpr. t. 2017 (im. G. Steinera).

199, 24. V. 1929; 41, VIII.

im. výb. zpr. t. 2059 (im. M. Kršiaka).

200, 4. VI. 1929; 32, VIII.

im. výb. zpr. t. 2070 (im. I. Kurťaka).

203, 11. VI. 1929; 18, VIII.

im. výb. zpr. t. 2071 (im. dr Sterna).

203, 11. VI. 1929; 18, VIII.

im. výb. zpr. t. 2072 (im. N. Sedorjaka).

203, 11. VI. 1929; 19, VIII.

im. výb. zpr. t. 2086 (im. J. Petera a K. Śliwky).

206, 14. VI. 1929; 43, VIII.

im. výb. zpr. t. 2145 (im. J. Haruse).

206, 14. VI. 1929; 44, VIII.

im. výb. zpr. t. 2146 (im. K. Haiblicka).

206, 14. VI. 1929; 44, VIII.

im. výb. zpr. t. 2147 (im. dr Sterna a J. Haruse).

206, 14. VI. 1929; 45, VIII.

im. výb. zpr. t. 2148 (im. J. Haruse a Al. Neuratha).

206, 14. VI. 1929; 45, VIII.

im. výb. zpr. t. 2174 (im. Fr. Matznera).

211, 25. VI. 1929; 50, doslov 52, VIII.ISP (příhlásit)