Hans Tichý

Narozen: v roce 1881

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TICHÝ Hans

XII. voleb. kraj

LW, (DG)

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. doprav. - im. - rozp. - soc.-pol. a živn.

Návrhy:

aby byl zrušen zemský zákon ze dne 20. V. 1914, č. 19 mor. z. z., platný pro markrabství moravské a moravské obvody ve Slezsku, jenž se týká příspěvků domovských obcí k nákladům ošetřovacím za jejich příslušníky, kteří nemohou platiti, ošetřované ve veřejných nemocnicích a ústavech pro choromyslné, t. 247.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

na doplnění zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 280.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

aby obyvatelům Modřic a sousedních obcí, těžce postiženým živelní pohromou, byla poskytnuta podpora, t. 499.

40, 24. VI. 1926; 2551, II.

o živelních pohromách na jižní Moravě, t. 501.

40, 24. VI. 1926; 2551, II.

aby byla zřízena celní silnice z Jaroslavic do Kadolce-Seefeldu, t. 541.

43, 15. X. 1926; 39, III.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o podomním obchodu (t. 148) k §§ 2 a 10.

13, 11. III. 1926; 622-3, I.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě II a VI k §§ 13 a 49.

65, 17. III. 1927; 148, 153, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) k § 2.

131, 10. II. 1928; 31, V.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485) k §§ 10, 27 a 31.

136, 16. III. 1928; 74-8, VI.

Resoluce:

k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894), aby zákon dbal zájmů již umístěných zaměstnanců, na něž se vztahuje.

71, 30. III. 1927; 447, IV.

k osnově zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110), stran živnosti cukrářské.

97, 8. VII. 1927; 2450, IV.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485), stran uvolňování budov veřejného významu při dalším uvolňování ochrany nájemníků.

136, 16. III. 1928; 79, VI.

k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777), stran novely k zákonu ze 6. VI. 1924, č. 128 Sb. z.

164, 21. IX. 1928; 143, VI.

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 2092), stran podpory akce směřující k opatření bytů státním zaměstnancům.

188, 7. III. 1929; 29, VII.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o podomním obchodu (t. 148).

13, 11. III. 1926; 603, I.

o změně §§ 27 a 29 zákona z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 526).

41, 25. VI. 1926; 2616, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 994, III.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 788).

59, 16. XII. 1926; 1495, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

63, 15. III. 1927; 38, IV.

o zákonu proti nekalé soutěži (t. 1078).

89, 24. VI. 1927; 1813, IV.

o zákonu, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110)

97, 8. VII. 1927; 2444, IV.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486).

135, 15. III. 1928; 37, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

162, 19. IX. 1928; 69, VI.

Interpelace:

o vedlejší vládě různých soukromých spolků, zvláště místních skupin Národní jednoty, t. 49/II.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 250/I.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

o nových volbách přísedících živnostenských soudů, t. 97/III.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 214/XIII.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o zavedení všeobecného nedělního klidu v českých venkovských městech, t. 97/XIII.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 250/XXI.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

jak se provádí zákon o nedělním klidu v živnosti pekařské, t. 97/XIV.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 250/V.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

o úpravě pracovní doby v pekařství, t. 97/XV.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 250/III.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

aby bylo novelováno pojištění samostatných, t. 144/XVI.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 564/XV.

43, 15. X. 1926; 36, III.

o československém státním občanství, t. 227/VIII.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

Dotazy:

o bezohlednosti komárovské rozhlasové vysílací stanice.

7, 16. II. 1926; 261, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o dávce z přírůstku na majetku z býv. Herbersteinova velkostatku, patřícího nyní Úvěrní bance.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.

o daňových a přirážkových nedoplatcích velkostatku ve Vlasaticích v okresu mikulovském.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.ISP (příhlásit)