Siegfried Taub

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1946

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TAUB Siegfried

XI. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem kom. pro dáv. z maj. - im. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - zahr. a zdrav.

Návrhy:

na zrovnoprávnění pensistů, t. 1146.

98, 12. VII. 1927; 2504, IV.

na změnu zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 1252.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

aby byla zřízena komise ke kontrole stát. fin. hospodářství, t. 1253.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

na zřízení výboru k přezkoumání provádění pozemkové reformy a hospodaření stát. pozemkového úřadu, t. 1387.

119, 16. XII. 1927; 47, V.

na ratifikaci mez národních úmluv o nemocenském pojištění, t. 1740.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

aby byla ihned zahájena pomocná akce pro děti postižené mrazy, t. 2034.

185, 28. II. 1929; 7, VII.

65 pozměň., 13 event. pozměň. a 3 doplň. návrhy k osnově zákona o úpravě platových a služeb. poměrů státních zaměstnanců (t. 333).

34, 17. VI. 1926; 2106/26, II.

29 pozměň., 7 event. a 2 doplňov. návrhy k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334)

34, 17. VI. 1926; 2127/38, II.

32 pozměňov. a 6 event. návrhů k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě I, II, IV-VII, k §§ 2, 3, 12-14, 17, 22, 27, 30-32, 34, 36, 39, 40, 43, 44, 46, 48-50, 52, 53, 56, 58 a 79.

65, 17. III. 1927; 146-154, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373) k § 1.

117, 14. XII. 1927; 26, V.

25 pozměňov. a 8 doplňov. návrhů k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484)

136, 16. III. 1928; 60-70, VI.

13 pozměň. a 1 event. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485).

136, 16. III. 1928; 72-79, VI.

4 pozměň. návrhy k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486).

136, 16. III. 1928; 80-81, VI.

114 pozměň. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 92-142, VI.

116 pozměň. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845).

173, 7. XI. 1928; 61-86, VII.

aby osnova zákona, jímž se povolují daňové výhody pro nově vzniklé výrobní podmínky národohospodářské důležitosti (t. 517) byla vrácena rozp. výb.

56, 9. XII. 1926; 1238, III.

aby o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska) byla ihned zahájena rozprava.

123, 24. I. 1928; 31, V.

podle odst. 2 § 46 jedn. ř., aby ministr veřejných prací dostavil se do nejbližší schůze posl. sněmovny a podal zprávu o stavu mzdového sporu v mosteckém uhelném revíru a hrozící stávce.

129, 8. II. 1928; 38, V.

na sčítání hlasů při hlasování o návrzích B. Bradáče a druhů k §§ 12 a 95 původního zákona, S. Tauba a soudr. k §§ 93 a 122 původního zákona a dr Wintra a soudr. k §§ 106 a 122 původního zákona při projednávání novely k sociálnímu pojištění t. 1777.

164, 21. IX. 1928; 147, VI.

aby o prohlášení předs. vlády Fr. Udržala o programu vlády byla ihned zahájena rozprava.

182, 14. II. 1929; 17, VII.

Resoluce:

podaná u příležitosti projednávání zákona o výši daně z cukru (t. 12), v níž žádá se min. financí, aby podal zprávu posl. sněmovně, zda béře zodpovědnost za rozpočet pro r. 1926 a jak hodlá provésti berní reformu.

3, 18. XII. 1925; 82, I.

k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o po. jištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777), stran uvedení v platnost zákona o pojištění osob samostatně hospodařících dnem 1. I. 1929.

164, 21. IX. 1928; 143, VI.

k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845), v níž vláda se vybízí, aby zákon o pojištění osob samostatně hospodařících uvedla v platnost dnem 1. I. 1929.

173, 7. XI. 1928; 87, VII.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obec. a obvodních lékařů (t. 335)

34, 17. VI. 1926; 2078, II.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

162, 19. IX. 1928; 41, VI.

Interpelace:

naléhavá, že se zakazují oslavy na pamět Matteottiho, t. 418.

34, 17. VI. 1926; 2181, II.

odpov. t. 452/IV.

35, 18. VI. 1926; 2252, II.

naléhavá, o předpisech pro obecní dávky, t. 1392.

124, 25. I. 1928; 55, V.

odpov. t. 1425.

125, 26. I. 1928; 50, V.

o státním rozpočtu pro r. 1926, t. 97/IX.

12, 4. III. 1926; 535, I.

aby byla uveřejněna statistika restrikce, t. 144/XIII.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 1076/VIII.

93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

jak se chovala státní policie k veřejné schůzi lidu v Jihlavě, t. 181/IV.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 568/XI.

43, 15. X. 1926; 38, III.

o vybudování sociálního pojištění, o reformě pensijního pojištění soukromých zaměstnanců a o úrazovém pojištění, t. 604/III.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

že politické úřady brání májovým slavnostem dělnictva, t. 989/XIII.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

odpov. t. 1404/VI.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o předložení výkazu osobního stavu státních zaměstnanců, t. 1122/XV.

101, 14. VII. 1927; 2621, IV.

odpov. t. 1235/XV.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o zabavení časopisu "Sozialistische Jugend", t. 1198/VIII.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1280/XII.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

o politických vlivech při obsazování učitelských míst, t. 1205/III.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1404/VIII.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o živelní pohromě v okrese Brno-venkov, t. 1205/IX.

102, 52. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1456/XII.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

o uveřejnění volebních výsledků, t. 1234/X.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

odpov. t. 1768/I.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

o zabavení časopisu "Sozialistische Jugend", t. 1299/I.

116, 13. XII. 1927; 6, V.

odpov. t. 1481/XXII.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

že politické úřady prodlévají s oznámením důležitých vyhlášek, t. 1433/II.

128, 7. II. 1928; 6, V.

odpov. t. 1568/XII.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

pro zabavení časopisu "Die Wahrheit", t. 2291/III.

205, 13. VI. 1929; 4, VIII.

Dotazy:

předsedovi sněmovny podle § 70 jedn. ř. o lhůtě k projednání návrhů o pensistech, zejména návrhu t. 1146.

104, 23. XI. 1927; 7, V.

odpov. předs. 38, V.

o obecních rozpočtech.

116, 13. XII. 1927; 5, V.

odpov. 128, 7. II. 1928; 6, V.ISP (příhlásit)