JUDr. Géza Szüllő

Narozen: v roce 1872
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SZÜLLÖ Géza, dr.

XVI. voleb. kraj

OKS

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

3, 18. XII. 1925; 68, I.

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (nal. interpelace t. 98)

9, 18. II. 1926; 318, I.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670).

51, 23. XI. 1926; 500, III.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

90, 27. VI. 1927; 1881, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260)

a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. X. 1927.

105, 24. XI. 1927; 24, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení ministra financí dr Engliše ze dne 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

166, 19. X. 1928; 18, VII.

Interpelace:

naléhavá, aby zabavené církevní statky byly uvolněny, t. 248.

20, 7. V. 1926; 1199, II.

odpov. t. 442/XVII.

43, 15. X. 1926; 33, III.

naléhavá, o provádění zákona č. 152 z roku 1926, t. 1888.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

odpov. t. 2008.

183, 15. II. 1929; 51, VII.

aby knihovna košické akademie právnické ponechána byla v Košicích, t. 989/XI.

84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

odpov. t. 1280/XIV.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

o poslovenčování obce Velká Borša, t. 1122/XXIII.

101, 14. VII. 1927; 2621, IV.

odpov. t. 1280/XI.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

o teroristických akcích na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, hlavně však v Bratislavi, t. 1234/VII.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

odpov. t. 1481/XX.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o konfiskaci "Prágai Magyar Hirlap"-u,

t. 1433/XVII.

128, 7. II. 1928; 7, V.

odpov. t. 1553/V.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o tiskových produktech z Maďarska, t. 1688/I.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2123/XVII.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o uveřejnění československých podání, řízených na mírové konference, t. 1688/II.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1999/XVII.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

o protizákonném rozpuštění schůze zemského představenstva zemské strany křesť.-socialistické, t. 1863/X.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

o zabavení projevu Charles Dupuis, t. 2291/V.

205, 13. VI. 1929; 4, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Prešově (přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky)

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 1910; zprav. dr Ravasz;

nevydán 191, 13. III. 1929; 7, VII.

kraj. s. v Košicích (přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky)

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.ISP (příhlásit)