František Svoboda

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1967

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SVOBODA František

XI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem kom. pro dáv. z maj. - rozp. a zásob.

Návrhy:

aby byla poskytnuta rychlá a účinná pomoc z prostředků státních krajům a obcím v okresu brněnském, ivančickém a moravsko-krumlovském, které byly poškozeny živelní pohromou, t. 1181.

101, 14. VII. 1927; 2726, IV.

14 pozměň. návrhů k osnově finančního zákona pro r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 94-109, V.

26 pozměň. návrhů k osnově finančního zákona pro r. 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 77-80, VII.

aby ministr soc. péče J. Šrámek dostavil se do 59. schůze a podal zprávy a vysvětlení ohledně t. 788 (změna zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří).

59, 16. XII. 1926; 1531, III.

60, 16. XII. 1926; 1576, III.

Resoluce:

4 resol. k osnově fin. zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 52-161, V.

6 resol. k osnově fin. zákona pro rok 1929 (t. 1813)

171, 26. X. 1928; 110-116, VII.

Řeč v rozpravě:

o povolení užíti dluhopisů "Východočeské 6% investiční půjčky elektrisační z r. 1925" k ukládání nadačních a pod. kapitálů (t. 246).

21, 18. V. 1926; 1230, II.

o změně § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé (t. 789)

59, 16. XII. 1926; 1522, III.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1925 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1040)

88, 23. VI. 1927; 1721, IV.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1926 spolu s účty stát. melioračního fondu, stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429).

137, 20. III. 1928; 12, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845).

173, 7. XI. 1928; 16, VII.

Interpelace:

o železniční katastrofě v Brně a o konfiskaci "Stráže Socialismu", v níž byla zabavena stať o příčinách katastrofy, t. 989/II.

84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

odpov. t. 1197/XX.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o projevu ministra veřejných prací dr Spiny ve velkonočním čísle "Neue Freie Presse", t. 989/XVI.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

o konfiskaci časopisu "Stráž Socialismu" v Brně, t. 1234/V.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

odpov. t. 1408/III.

125, 26. I. 1928; 3, V.

o konfiskaci "Stráže Socialismu" v Brně ze dne 1. V. 1928, t. 1652/XII.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1768/VIII.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

o nařízených prázdninách na brněnských školách ve dnech manifestace republ. strany v Brně, t. 1767/XIV.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

odpov. t. 2033/VII.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o konfiskaci "Stráže Socialismu" t. 1863/XII.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2033/XXIII.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

o konfiskaci časopisu "Mladý Socialista", t. 2111/VIII.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

odpov. t. 2193/IV.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

Dotazy:

o dokončení přehrady na Dyji u Vranova.

34, 17. VI. 1926; 1987, II.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Brně (přečin proti bezpečnosti cti)

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

žád. odvolána 198, 23. V. 1929; 12, VIII.ISP (příhlásit)