Josef Štětka

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTĚTKA Josef

I A. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. im. - rozp. - soc.-pol. a ústav.-práv.

Návrhy:

o daněprostém existenčním minimu, t. 506.

41, 25. VI. 1926; 2562, II.

na vydání zákona o drahotní výpomoci provisionistů státních báňských podniků v Československé republice, t. 610.

45, 20. X. 1926; 222, III.

na okamžité poskytnutí státní podpory poškozeným katastrofální průtrží mračen a povodní v politickém okrese hořovickém, t. 860.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

na poskytnutí okamžité a vydatné pomoci obyvatelům poškozeným živelními pohromami na Příbramsku a Dobříšsku, t. 1043.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

na poskytnutí okamžité a dostatečné pomoci z prostředků státních živelní pohromou postiženým obyvatelům v Jevišovicích a okolí, t. 1097.

88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

na poskytnutí okamžité a dostatečné pomoci občanům ve Zdaboří-Příbrami V, postiženým požárem, t. 1150.

98, 12. VII. 1927; 2504, IV.

na poskytnutí okamžité pomoci postiženým katastrofální průtrží mračen v severních Čechách, t. 1195.

102, 25. X. 1927; 17, V.

na novelisaci zákona z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 1251.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

na vydání zákona, kterým se zvyšuje daněprosté minimum a zrušují se daňové srážky z mezd a platů a placení daní předem, t. 1477.

133, 13. III. 1928; 10, VI.

aby těžce požárem poškozeným občanům v obci Podluhách, okres Hořovice, byla okamžitě poskytnuta pomoc z prostředků státních, t. 1566.

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

39 pozměň. návrhů k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě I, II, V a VI, k §§ 1-6, 11, 12, 30-32, 34, 36, 39, 40, 43-47, 49, 50, 52 a 54.

65, 17. III. 1927; 145-153, IV.

2 pozměň. návrhy k osnově finančního zákona pro r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 89-109, V.

pozměň. návrh k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon (obecný horní zákon) z 23. V. 1854, č. 146 ř. z., pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (t. 1390) k § 206 a).

122, 19. I. 1928; 17, V.

31 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484).

136, 16. III. 1928; 59-70, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se mění hlava II, odst. 1 zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644) k § 1.

150, 28. VI. 1928; 55, VI.

149 pozměň. a event. návrhů k osnově zákona, jímž se m ní a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 92-142, VI.

57 pozměň. návrhů k osnově finančního zákona pro r. 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 67-80, VII.

9 pozměň. a event. návrhů k osnově zákona o státních starobních podporách (t. 2000).

186, 1. III. 1929; 25-8, VII.

na vrácení osnovy zákona o organisaci politické správy a zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102) ústav.-práv. výb.

92, 30. VI. 1927; 2089, IV.

aby se přes osnovu vlád. návrhu t. 1346 (změna zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří) přešlo k pořadu.

117, 14. XII. 1927; 44, V.

aby o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928 byla ihned zahájena rozprava odděleně od rozpravy o osnově státního rozpočtu.

165, 18. X. 1928; 32, VII.

Resoluce:

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892), stran definitivní úpravy otázky stavebního ruchu na podkladě nových směrnic.

65, 17. III. 1927; 155, IV.

7 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 133-161, V.

2 resol. k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448), stran úpravy provise pensistům báňského a horního průmyslu a úpravy pense staropensistů těchto podniků.

131, 10. II. 1928; 30, V.

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484), stran vydání nového zákona o stavebním ruchu a bytové otázce.

136, 16. III. 1928; 70, VI.

k osnově zákona, kterým se mění hlava II, odst. 1 zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644), stran vybudování nové organisace veřejné správy.

150, 28. VI. 1928; 57, VI.

58 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 84-120, VII.

Řeč v rozpravě:

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455)

37, 22. VI. 1926; 2444, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (t. 670) skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 804, III.

o změně a prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední výkony ve věcech správních a zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 756 a 757).

56, 9. XII. 1926; 1268, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

64, 16. III. 1927; 95, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

80, 5. V. 1927; 1061, IV.

o zákonu, kterým se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za úvěr určený k výstavbě veletržních paláců v Praze (t. 1041).

89, 24. VI. 1927; 1778, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2187, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. fin., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 57, V.

o vládním návrhu (t. 1346), jímž se mění zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.

117, 14. XII. 1927; 34, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452)

130, 9. II. 1928; 61, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486).

136, 16. III. 1928; 24, VI.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odst. 1. zák. ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

149, 27. VI. 1928; 39, VI.

o vlastní imunitní záležitosti (t. 1540).

156, 14. VII. 1928; 4, VI.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 27, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. fin., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 55, VII.

o zákonu o státních starobních podporách (t. 2000).

186, 1. III. 1929; 10, VII.

o zákonu o prodeji vína vlastní výroby držiteli vinohradů a ovocných sadů na Slovensku a Podkarpat. Rusi (t. 2208); mluví o zamýšleném zrušení zákona na ochranu nájemníků.

199, 24. V. 1929; 25, VIII.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356); mluví o hornickém pojištění.

210, 24. VI. 1929; 14, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o exekučním vymáhání daní na dělnictvu a malorolnictvu a o odpisech daní velkým podnikům, t. 143.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 697/III.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

naléhavá, o hrubém porušení shromažďovacího práva, t. 258.

24, 27. V. 1926; 1285, II.

odpov. t. 339.

26, 1. VI. 1926; 1338, II.

naléhavá, o propouštění dělnictva textilních továren a o poměrech textilního průmyslu, t. 365.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 451/III.

34, 17. VI. 1926; 2182, II.

naléhavá, o vypsání voleb do nemocenských pojišťoven, t. 1083.

111, 1. XII. 1927; 111, V.

odpov. t. 1284.

112, 2. XII. 1927; 165, V.

naléhavá, o daňovém chaosu, daňových srážkách z mezd a platů a o vrácení daňových přeplatků, t. 1479.

138, 22. III. 1928; 75, VI.

odpov. t. 1533.

139, 23. III. 1928; 48, VI.

o konfiskaci časopisu "Rudé Právo" a "Rudé Právo Večerník", t. 746/V.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 808/XVIII.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

o předčasném provisionování horníků a porušování pracovního řádu u státních báňských podniků v Příbrami, t. 840/IX.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1221/X.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

o odpírání mzdy dělníkům ve státních dolech příbramských za státní svátky, t. 1713/II.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

odpov. t. 2033/IX.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o zabavení neperiodického tiskopisu "Všemu dělnictvu Velké Prahy", t. 1863/I.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2033/XXIV.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

že chystaný zákon o ochraně nájemníků zle zasáhne do života družstev, přičleněných k Zájmovému ústředí, t. 2254/VI.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o zastřelení Fr. Zajíčka četnictvem, t. 2278/II.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

Dotazy:

ve věci Jana Mrťky z Luh.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 131, 10. II. 1928; 52, V.

o stranickém postupu okresní správy politické v Rychnově n. K.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Hořovicích (přestupek podle § 197, § 461 tr. z. a zákona z 22. IX. 1921, č. 471 Sb. z., a zákona z 12. XII. 1923, č. 259 Sb. z.).

3, 18. XII. 1925; 33, I.

okres. s. v Hořovicích (přestupek podvodu, jehož se prý měl dopustiti neoprávněným vybíráním cestovného a náhrad za ušlé mzdy od obecního úřadu v Chodouni v částce 598 Kč 4 hal.).

7, 16. II. 1926; 272, I.

zpr. t. 647; zprav. V. Votruba;

vydán: 72, 31. III. 1927; 532, IV.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 23 zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863).

34, 17. VI. 1926; 1987, II.

zpr. t. 702; zprav. J. Tůma;

nevydán 75, 26. IV. 1927; 692, IV.

zemsk. tr. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

okres. s. v Příbrami (přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863).

102, 25. X. 1927; 20, V.

zpr. t. 1540; zprav. J. Tůma;

vydán: 156, 14. VII. 1928; 4-9, VI.

okres. s. v Praze (přestupek o útisku a přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího).

114, 6. XII. 1927; 5, V.

zpr. t. 1663; zprav. V. Košek;

nevydán 181, 20. XII. 1928; 40-41, VII.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupky urážky podle § 487, resp. §§ 488 a 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863).

122, 19. I. 1928; 6, V.

zpr. t. 2175; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 211, 25. VI. 1929; 52, VIII.

okres. s. v Karlíně (přestupek podle § 312 tr. z.).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího).

182, 14. II. 1929; 11, VII.

kraj. tr. s. v Praze (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.

Volán k pořádku:

64, 16. III. 1927; 101, IV.ISP (příhlásit)