JUDr. Augustin Štefan

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTEFAN Augustin, dr.

XXII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. a zdrav.

Návrhy:

na urychlené vydání zákona o náhradě válkou způsobených škod, t. 536.

43, 15. X. 1926; 39, III.

pozměň. návrh k osnově zákona o obmezení porot na Podkarpatské Rusi (t. 16) k § 1.

12, 4. III. 1926; 560, I.

Resoluce:

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran zrušení kobliny a rokoviny.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

13, 11. III. 1926; 684, I.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. ve V. Sevljuši (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914).

116, 13. XII. 1927; 7, V.ISP (příhlásit)