ThDr.Msgre Bohumil Stašek

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STAŠEK Bohumil

I B. voleb. kraj.

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. br. - doprav. - in. - inkompatib. - kult. a zásob.

Návrhy:

aby vláda učinila opatření proti spekulativnímu zdražování potravin, t. 395.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

na vydání zákona o postavení českomoravské dráhy Plzeň-Brno, t. 922.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

na poskytnutí státní podpory krajům živelními pohromami postiženým, t. 1072.

86, 14. VI. 1927; 1656, IV.

na vydání zákona o koncesní listině akciové společnosti pro stavbu a provoz českomoravské dráhy Plzeň-Brno s přípojkami, t. 1745.

158, 7. IX. 1928; 50, VI.

aby o vládních prohlášeních min. předs. dr Švehly a min. financí dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594 byla zahájena jednotná rozprava.

43, 15. X. 1926; 46, III.

Zpravodajem:

in. výb. o návrhu dr Czecha a druhů, aby vládě byla vyslovena nedůvěra pro předložení vládního návrhu o volebním právu branné moci a četnictva (t. 988) a o zprávě menšiny in. v. o návrhu dr Czecha a druhů, aby vládě byla vyslovena nedůvěra pro podání návrhu o volebním právu vojínů (k t. 988)

76, 29. IV. 1927; 722, doslov 746, IV.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128)

13, 11. III. 1926; 668, I.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 746, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 22, V.

o zákonu o Národním divadle v Praze (t. 2113)

192, 20. III. 1929; 43, VIII.ISP (příhlásit)