František Stanislav

Narozen: v roce 1893
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STANISLAV František

XIII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. im. - zahr. - zásob. - zeměd. a živn.

Návrhy:

na změnu § 8 zákona ze dne 25. IX. 1919, č. 533 Sb. z., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, t. 2142.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

Dotazy:

o pomoci živelní katastrofou postiženému obyvatelstvu na moravském Slovácku.

36, 19. VI. 1926; 2275, II.

že se na Slovensku neprovádí zákon ze dne 23. IV. 1925, č. 96 Sb. z.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.ISP (příhlásit)