Wenzel Staněk

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1926

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STANĚK Wenzel

VII. voleb. kraj

DSD

Nastoupil za zemřelého Hillebranda Oswalda.

Slib vykonal 35, 18. VI. 1926; 2215, II.

Zemřel 3. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 3, III.

Za něho nastoupil Katz Franz.ISP (příhlásit)