Antonín Srba

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1943

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SRBA Antonín

II. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. br. - doprav. - ústav. práv. a zásob.

Návrhy:

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí Labe na českém východě, živelní povodní poškozeným, t. 145.

12, 4. III. 1926; 536, I.

na urychlené poskytnutí pomoci obcím a obyvatelstvu okresu Ústí n. Orlicí, postiženým katastrofální průtrží mračen, t. 2308.

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

28, 9. VI. 1926; 1430, II.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 62, V.

o zákonu, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (t. 1699); mluví o zvýšení ceny cukru.

157, 6. IX. 1928; 33, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr. Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 76, VII.

o vládním prohlášení předsedy vlády a ministra národní obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 29, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o poškozování samosprávného okresu Ústí n. Orl. a samosprávy vůbec nedbalým předpisováním, liknavým vybíráním nebo přímým zadržováním vybraných přirážek, t. 1478.

138, 22. III. 1928, 75, VI.

odpov. t. 1522.

139, 23. III. 1928; 48, VI.

naléhavá, o zákazech dovážeti skot a vepře z Polska do Československé republiky, t. 2015.

195, 26. IV. 1929; 27, VIII.

odpov. t. 2118.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

naléhavá, aby byl veřejně vykázán finanční důsledek a způsob provádění zákonů č. 102 Sb. z. ze dne 3. III. 1921 a č. 403 Sb. z. ze dne 21. XII. 1922 a prováděcích nařízení č. 163 Sb. z. ze dne 14. IV. 1921 a č. 169 ze dne 19. VII. 1923, jimiž se co do dávek veřejných poskytují výhody pro stavby budov obytných a provozních nebo pro vyměnění nových strojů a zařízení.

205, 13. VI. 1929; 3, VIII.

o snížení úrokové míry a zřízení poštovní spořitelny, t. 181/XI.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 442/III.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o příčinách leteckých neštěstí, zvláště pak nedávné letecké katastrofy v Pardubicích, t. 603/I.

44, 19. X. 1926; 81, III.

odpov. t. 803/XVI.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o zrušení koedukace na státním učitelském ústavě v Chrudimi, čímž se nadhánějí studentky do klášterního ústavu učitelského řím.-kat. kongregace školních sester v Chrudimi a studentky nekatolické z Chrudimě a okolí se vylučují ze studia na učitelském ústavě vůbec, t. 1595/XIII.

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1887/IX.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

že se znemožňuje stavba silnic v okresu přeloučském a katastrofálně poškozují finance okresu příkrým a zbytečným postupem Zemského správního výboru v Čechách, t. 1595/XIV.

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1999/XIX.

185, 28. II. 1929; 76, VII.ISP (příhlásit)