PhDr. Franz Spina

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SPINA Franz, dr.

II. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal. 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. kult. a ústav.-práv.

Zvolen provisorně místopředsedou posl. sněmovny a vykonal slib jako místopředseda.

1, 17. XII. 1925; 19-20, I.

Zvolen definitivně místopředsedou posl. sněmovny.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Jmenován ministrem veř. prací 12. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 2, III.

Po jmenování ministrem veř. prací vzdal se funkce místopředsedy posl. sněmovny.

42, 14. X. 1926; 4, III.

Zproštěn úřadu ministra veř. prací 7. XII. 1929.

Návrhy:

ve věci restrikce úřednictva, t. 24.

6, 21. XII. 1925; 240, I.

aby na Hlučínsku byly zřízeny veřejné německé obecné školy, t. 50.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na úpravu vyučování češtině na školách obecných a občanských, t. 180.

15, 16. III. 1926; 855, I.

o udělení důchodů předků a důchodů vdovských, t. 203.

17, 24. III. 1926; 1066, II.

na poskytnutí podpory postiženým živelními pohromami, t. 482.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

aby volby výborů konaly se podle zásady poměrného zastoupení.

1, 17. XII. 1925; 22, I.

aby o prohlášení min. předsedy J. Černého ze 24. III. 1926 byla zahájena rozprava.

17, 24. III. 1926; 1062, II.

aby návrh A. Stenzla, dr Spiny, dr Luschky a inž. Junga (t. 240) byl projednán zkráceným řízením podle § 55 jedn. ř.

40, 24. VI. 1926; 2550, II.

Resoluce:

k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360), stran uvolnění dovozu a vývozu a úpravy dopravních tarifů.

30, 11. VI. 1926; 1780, II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

3, 18. XII. 1925; 56, I.

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128)

14, 12. III. 1926; 784, I.

Interpelace:

o restrikci na německých obecných a občanských školách, t. 49/IV.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 250/XXII.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

o poměru okresního školního inspektora prof. Františka Kempfa v Ústí n. Lab. k tamějšímu učitelstvu, t. 49/X.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 214/XI.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

o zabrání obecní kanceláře v Krasíkově, okres Zábřeh na Moravě, pro českou menšinovou školu, t. 181/XIV.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

o zrušení německé krajkářské školy v Hengstererben, t. 215/XXIII.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 442/XXXII.

43, 15. X. 1926; 34, III.

o zrušení německé občanské školy v Hrušově, t. 249/V.

23, 26. V. 1926; 1254, II.

odpov. t. 576/VIII.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o postupu proti německým soukromým obecným školám v Hlavnici a Žimrovicích (ve Slezsku), t. 249/XVI.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

odpov. t. 803/XII.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o zestátnění německého evangelického reálného gymnasia (lycea) v Kežmarku, t. 285/VII.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 725/IX.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

že se německé děti donucují k docházce do české menšinové školy v Mířkově, t. 285/XX.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

o zrušení německé občanské školy v Hrušově, t. 285/XXI.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 576/VIII.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o zřízení české menšinové školy v Srní a o nátlaku na německé děti, aby docházely do této školy, t. 285/XXII.

27, 8. VI. 1926; 1355, II.

odpov. t. 928/V.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

o zrušení německé školní expositury v Sylvárově v okrese královédvorském, t. 351/VI.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

o české menšinové škole v Pobučí v okrese zábřežském na Moravě, t. 358/I.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

odpov. t. 1003/II.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

o zřízení české menšinové školy v Hoře Sv. Šebestiána u Chomutova, t. 528/IV.

43, 15. X. 1926; 35, III.

odpov. t. 928/VIII.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

o zamýšleném zřízení české menšinové školy v Javorníku (ve Slezsku), t. 538/XII.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 957/XXIII.

77, 3. V. 1927; 859, IV.ISP (příhlásit)