Emil Špatný

Narozen: v roce 1883
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠPATNÝ Emil

I B. voleb. kraj.

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. br. - inkompatib. (náhr.) a Stál. (náhr.)

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami ve Vlkánčicích a okolních obcích na Černokostelecku, t. 368.

29, 10. VI. 1926; 1583, II.

2 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893) k §§ 1 a 2.

71, 30. III. 1927; 442, IV.

3 formální návrhy k osnově zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893) na přechod k dennímu pořadu, na vrácení osnovy výb. ústav.-práv. a na přikázání její též výb. br.

71, 30. III. 1927; 441, IV.

3 formální návrhy k osnově zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) na přechod k dennímu pořadu nebo event. vrácení osnovy výb. br. a rozp. k novému projednávání a odložení projednávání předlohy do doby až bude sněmovně předložen návrh o starobním a invalidním zabezpečení novinářů čsl.

131, 10. II. 1928; 30, V.

aby o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí byla ihned zahájena rozprava.

159, 13. IX. 1928; 7, VI.

aby o prohlášení min. veřejných prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928 byla ihned zahájena rozprava.

165, 18. X. 1928; 32, VII.

aby o prohlášení min. vnitra J. Černého, o případu zneužití úřední moci viceguvernérem Podkarpatské Rusi dr Rozsypalem, byla zahájena rozprava.

173, 7. XI. 1928; 109, VI.

Resoluce:

k osnově zákona o povolení užíti dlužních úpisů "Východočeské 6% investiční půjčky elektrisační z roku 1925" k ukládání nadačních a podobných kapitálů (t. 246), stran urychleného předložení zákona o podpoře soustavné elektrisace venkova a urychlené výstavby štěchovické přehrady.

21, 18. V. 1926; 1235, II.

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran povinného občanského sňatku.

36, 19. VI. 1926; 2362, II.

k osnově zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893), stran předložení nařízení podle § 3 před publikováním posl. sněm. a br. výb. k dobrozdání.

71, 30. III. 1927; 446, IV.

k osnově zákona, jímž se stanoví mírový počet československého vojska od 1. X. 1927 (t. 890), stran předložení nařízení podle § 3 před vydáním posl. sněm. a br. výb. k dobrozdání.

71, 30. III. 1927; 446, IV.

9 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 112-161, V.

k osnově zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452), stran starobního a invalidního zaopatření čsl. žurnalistů.

131, 10. II. 1928; 31, V.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

35, 18. VI. 1926; 2232, II.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

66, 22. III. 1927; 212, IV.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

130, 9. II. 1928; 28, V.

o vládním prohlášení předsedy vlády a ministra národní obrany Fr. Udržala ze dne 4. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 4, VIII.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

206, 14. VI. 1929; 13, VIII.

Námitky:

proti způsobu hlasování o prodloužení lhůty pro t. 1452 (pense býv. rakouských generálů) s návrhem, aby se hlasování o této osnově dělo odděleně od ostatních osnov.

196, 2. V. 1929; 44, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o sebevraždě vojína Josefa Nováka v Terezíně, t. 945.

81, 6. V. 1927; 1338, IV.

odpov. t. 985.

82, 10. V. 1927; 1557, IV.

naléhavá, o vypsání voleb do okresních nemocen. pojišťoven, t. 1084.

111, 1. XII. 1927; 111, V.

odpov. t. 1286.

112, 2. XII. 1927; 165, V.

naléhavá, o poškozování pojištěnců nemocenského pojištění ministerstvem sociální péče, t. 1085.

111, 1. XII. 1927; 111, V.

odpov. t. 1287.

112, 2. XII. 1927; 165, V.

naléhavá, pro porušování ústavních práv a občanských svobod státních zaměstnanců jednotlivými ministerstvy, t. 1142.

117, 14. XII. 1927; 5, V.

odpov. t. 1342.

118, 15. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, o jmenování členů silniční rady, t. 1442.

129, 8. II. 1928; 59, V.

odpov. t. 1466.

130, 9. II. 1928; 66, V.

naléhavá, o zaopatření rodin popravených italských legionářů, t. 1584.

149, 27. VI. 1928; 88, VI.

odpov. t. 1651.

150, 28. VI. 1928; 65, VI.

naléhavá, o zastavení podpor nezaměstnaným československým státním příslušníkům v republice Rakouské, t. 2014.

195, 26. IV. 1929; 27, VIII.

odpov. t. 2140.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

naléhavá, o neodkladném vypsání voleb do sociálně pojišťovacích ústavů, t. 2144.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

odpov. t. 2282.

201, 6. VI. 1929; 4, VIII.

naléhavá, o jmenování správních orgánů nemocenských pojišťoven, t. 2198.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

odpov. t. 2284.

201, 6. VI. 1929; 4, VIII.

naléhavá, o prozrazování důležitých vojenských dokumentů nepřátelské velmoci důstojníkem generálního štábu, t. 2298.

212, 26. VI. 1929; 25, VIII.

odpov. t. 2380.

213, 27. VI. 1929; 6, VIII.

o časovém přídavku zaměstnanců v ústavech ministerstva národní obrany, t. 358/XV.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 568/XIV.

43, 15. X. 1926; 38, III.

o zabavení "Československého kovopracovníka" ze dne 11. V. 1927, roč. XXIV, č. 21, t. 1122/X.

101, 14. VII. 1927; 2620, IV.

odpov. t. 1221/XIV.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

o poměrech v lesním hospodářství velkostatku Lázně Kynžvart, t. 1993/XXV.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2178/XXVI.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

o chystaném dodávkovém monopolu pro vojenské dodávky a o obtížích, jež při vojenských dodávkách se činí výrobním a pracovním družstvům, t. 2025/V.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

Dotazy:

o obětech válečné persekuce.

84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 8, V.ISP (příhlásit)