Andrej Šoltys

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠOLTYS Andrej

XXI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. doprav. - kult. - soc.-pol. - zeměd. a živn.

Návrhy:

na rychlé poskytnutí pomoci poškozeným katastrofální průtrží mračen v okrese sabinovském na slovenském východě, t. 1121.

89, 24. VI. 1927; 1821, IV.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

80, 5. V. 1927; 1047, IV.

Žádost ve věcech imunity:

stížnost posl. Matíka podle § 51 jedn. ř.

4, 18. XII. 1925; 98, I.

zpr. ústní; zprav. K. Moudrý;

důtka neudělena 6, 21. XII. 1925; 237-8, I.

okres. s. v Giraltovcích (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Bárno Aladár).

43, 15. X. 1926; 41, III.

zpr. t. 722; zprav. V. Votruba;

vydán: 126, 31. I. 1928; 26, V.

okres. s. v Prešově (přečiny podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914 a podle § 301 tr. z.).

187, 6. III. 1929; 8, VII.ISP (příhlásit)