JUDr. Michal Slávik

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1964

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SLÁVIK Michal, dr.

XX. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. im. - in. kom. pro dáv. z maj. - rozp. - soc.-pol. - a ústav.-práv.

Resoluce:

k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), stran úpravy t. zv. slovenské výhody.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 346 (im. J. Matíka)

58, 15. XII. 1926; 1460, III.

im. výb. zpr. t. 430 (im. M. Čulena)

58, 15. XII. 1926; 1463, III.

im. výb. zpr. t. 347 (im. dr Fritze)

62, 15. II. 1927; 1663, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1549 (zákon o zahlazení odsouzení)

140, 12. VI. 1928; 19, VI.

doslov 141, 13. VI. 1928; 4, VI.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1682 (zákon o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku)

152, 11. VII. 1928; 11, VI.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1856 (zákon o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví)

175, 9. XI. 1928; 32, VII.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2046 (zákon, kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a v řízení exekučním)

189, 8. III. 1929; 14, doslov 24, VII.

oprava tisk. chyb a vyjádření o resol.

191, 13. III. 1929; 5, VII.

Řeč v rozpravě:

o vlastní imunitní záležitosti (návrh na udělení důtky posl. Tománkovi)

6, 21. XII. 1925; 238, I.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429)

35, 18. VI. 1926; 2228, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. polit.

52, 24. XI. 1926; 646, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. polit., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

106, 25. XI. 1927; 70, V.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízem ve věcech občanských a o řízení exekučním (t. 1383); obírá se vztahem soudcovského stavu k platovému zák.

120, 17. I. 1928; 18, V.

Žádost ve věcech imunity:

za zakročení podle § 51 jedn. ř. proti posl. Tománkovi pro urážlivé výroky učiněné ve schůzi poslanecké sněmovny dne 17. XII. 1925.

3, 18. XII. 1925; 34, I.ISP (příhlásit)