Martin Skopal-Procházka

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SKOPAL-PROCHÁZKA Martin

XIII. voleb. kraj

REP

Nastoupil za Malíka Rudolfa, jenž se vzdal mandátu.

Slib vykonal 198, 23. V. 1929; 3, VIII.

Byl členem výb. soc.-pol. - ústav.-práv. a zdrav.ISP (příhlásit)