František Škola

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠKOLA František

IX. voleb. kraj

K, KL

Nastoupil za Hirschla E., jenž byl zbaven mandátu.

Volba verifikována 78, 4. V. 1927; 890, IV.

Slib vykonal 61, 15. II. 1927; 1583, III.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. a zeměd.

Přestal býti členem klubu poslanců komunistické strany v Československu a stal se členem klubu poslanců komunistické strany Československa (Leninovců) 3. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 3, VIII.

Návrhy:

aby těžce poškozeným občanům v obci Věšín pod Třemšínem byla poskytnuta pomoc okamžitě z prostředků státních, t. 1786.

161, 18. IX. 1928; 3, VI.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. V. 1927; 1312, IV.

o zák. o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

136, 16. III. 1928; 15, VI.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu (t. 1839); mluví o persekusi komunistického tisku.

172, 6. XI. 1928; 11, VII.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845).

173, 7. XI. 1928; 53, VII.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 3 a § 19 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

75, 26. IV. 1927; 669, IV.

zpr. t. 1266; zprav. V. Votruba;

nevydán 129, 8. II. 1928; 56, V.

okres. s. ve Strakonicích (přestupek podle § 3 a § 19 shromažďovacího zákona).

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

zpr. t. 1272; zprav. V. Košek;

nevydán 131, 10. II. 1928; 46, V.

kraj. s. v Čes. Budějovicích (přestupek urážky úřadu podle § 496 tr. z. a čl. V zákona z r. 1863, č. 8 ř. z., přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a zločiny podle § 1, odst. I, § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a § 159 vojenského tr. z.).

101, 14. VII. 1927; 2727, IV.

zpr. t. 2082; zprav. dr Halla;

nevydán 196, 2. V. 1929; 45, VIII.

kraj. s. v Písku (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 1539; zprav. J. Tůma;

nevydán 15, 14. VII. 1928; 3-4, VI.

okres. s. v Písku (přestupek podle § 23, odst. II tiskového zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863).

120, 17. I. 1928; 11, V.

okres. s. v Písku (přestupky podle § 23 tiskového zákona a podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího).

120, 17. I. 1928; 12, V.

zpr. t. 1634; zprav. dr Ravasz;

nevydán 160, 17. IX. 1928; 5, VI.

okres. s. ve Vimperku (přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 1909; zprav. dr Ravasz;

nevydán 191, 13. III. 1929; 6-7, VII.

okres. s. ve Strakonicích (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 2075; zprav. dr Halla;

nevydán 203, 11. VI. 1929; 20, VIII.

kraj. s. v Písku (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863).

140, 12. VI. 1928; 19, VI.

kraj. s. v Písku (zločin podle § 15, č. 3 a přestupek podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

okres. s. ve Strakonicích (přestupek podle § 312 tr. z.).

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

kraj. s. v Písku (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 15, č. 4 téhož zákona).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

kraj. s. v Jihlavě (zločin podle § 15, č. 3 a přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky).

173, 7. XI. 1928; 3, VII.

kraj. s. v Plzni (pořádková pokuta svědecká).

194, 25. IV. 1929; 16, VIII.

kraj. s. v Plzni (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488 a 491 tr. z. a podle § 1 tiskové novely z 30. V. 1924, č. 124 Sb. z.).

205, 13. VI. 1929; 5, VIII.ISP (příhlásit)