Josef Schweichhart

Narozen: v roce 1875

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHWEICHHART Josef

V. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. doprav. - rozp. - ústav.-práv. - zahr. a zeměd.

Návrhy:

aby ihned byla poskytnuta pomoc oblastem postiženým bouří dne 5. VI. 1926, t. 400.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

aby byl vydán zákon o tvoření zájmových svazů obcí pro získávání lesů podle přídělového zákona, t. 1360.

117, 14. XII. 1927; 48, V.

na změnu zákona ze dne 30. I. 1920, č. 81 Sb. z., kterým se vydávají po rozumu § 10 zákona ze dne 16. IV. 1919, č. 215 Sb. z., ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje se právní poměr ku přidělené půdě (Zákon přídělový), t. 1386.

119, 16. XII. 1927; 5, V.

aby byly poskytnuty naléhavé nouzové výpomoci obětem živelní pohromy v okrese štětském, t. 1611.

145, 21. VI. 1928; 5, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k § 2.

97, 8. VII. 1927; 2476, IV.

8 pozměň. a 1 event. návrh k osnově zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617) k §§ 1, 5-7, 9-16, 18, 21 a 24.

145, 21. VI. 1928; 40-43, VI.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. III. 1924, č. 64 Sb. z., jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské (t. 1698) k čl. 1 a 2.

152, 11. VII. 1928; 19, VI.

Resoluce:

k osnově zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381), stran změny daně pozemkové.

119, 16. XII. 1927; 29, V.

Řeč v rozpravě:

o odůvodnění projednání návrhu posl. Grünznera t. 53 (zrušení restrikčního zákona) řízením zkráceným podle § 55 jedn. ř.

9, 18. II. 1926; 342, I.

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245); mluví o generální stávce v Anglii a zemědělských clech.

19, 6. V. 1926; 1129, II.

o změně celního sazebníku (t. 360)

29, 10. VI. 1926; 1532, II.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429)

36, 19. VI. 1926; 2276, II.

o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 511 a 512).

41, 25. VI. 1926; 2572, II.

o návrzích, týkajících se živelních pohrom (t. 519/I-IV).

46, 11. XI. 1926; 246, III.

o zákonu, jímž se povolují daňové výhody pro nově vzniklé výrobní podniky národohospodářské důležitosti (t. 517)

56, 9. XII. 1926; 1232, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892)

64, 16. III. 1927; 76, IV.

o třetí dodatkové úmluvě z 23. VI. 1926 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. V. 1921 (t. 766).

76, 29. IV. 1927; 750, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

80, 5. V. 1927; 1050, IV.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977).

86, 14. VI. 1927; 1628, IV.

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159).

97, 8. VII. 1927; 2454, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr. Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 105, V.

o zákonu o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381).

119, 16. XII. 1927; 6, V.

o prohlášení náměstka předs. vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska)

124, 25. I. 1928; 19, V.

o zákonu o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617)

145, 21, VI. 1928; 20, VI.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. III. 1924, č. 64 Sb. z., jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské (t. 1698); mluví o firmě Baťa.

152, 11. VII. 1928; 17, VI.

o III. a IV. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě RČS s Polskem (t. 1849 a 1850), o smlouvě mezi týmiž státy o úpravě řeky Olše a potoka Petrůvky (t. 1975) a o smlouvě mezi RČS a Německem o hraniční Odře (t. 1976)

158, 7. IX. 1928; 10, VI.

o zákonu, kterým se mění a doplňují trestní zákony a trestní řády (t. 2053).

187, 6. III. 1929; 16, VII.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 13. VI. 1922, č. 188 Sb. z., jímž se upravuje poměr Československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské (t. 2045).

189, 8. III. 1929; 10, VII.

o zákonu, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215)

200, 4. VI. 1929; 12, VIII.

o úmluvě mezi RČS a královstvím SHS mezi věřiteli a dlužníky o pohledávkách ve starých rak.-uher. korunách (t. 2304 a 2398); protestuje proti zabavení článku: Kdo jest král Fuad? v časopise "Sozialdemokrat".

212, 26. VI. 1929; 24, VIII.

Prohlášení:

v němž jménem klubu německých sociálně-demokratických poslanců reaguje na vývody náměstka předsedy vlády dr Šrámka, jež podal v prohlášení ze 6. IX. 1928 o zvýšení ceny cukru.

158, 7. IX. 1928; 39, VI.

Interpelace:

o zabavení časopisu "Der kleine Landwirt" ze dne 11. III. 1927, t. 1017/IX.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. t. 1212/XXV.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o živelních pohromách způsobených dne 8. VII. 1927 v pohraničním území severozápadních Čech, t. 1205/VII.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1456/III.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

o zabavení časopisu "Bekleidungsarbeiter", t. 1688/VII.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1978/III.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

o stranickém provádění zákona o náhradní záloze, t. 2313/XV.

210, 24. VI. 1929; 3, VIII.

o zabavení časopisu "Nordböhmischer Volksbote", t. 2313/XVI.

210, 24. VI. 1929; 3, VIII.ISP (příhlásit)