Karl Schuster

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHUSTER Karl

VIII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. a živn.

Návrhy:

aby byla poskytnuta podpora obětem živelní pohromy v okresech sušickém a klatovském, t. 554.

43, 15. X. 1926; 39, III.

2 pozměň. a 2 event. návrhy k osnově zákona, jímž se doplňuje zákon z 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu (t. 1839) k čl. I a II.

172, 6. XI. 1928; 34, VII.

pozměň. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 2091) k § 1.

188, 7. III. 1929; 28, VII.

pozměň. návrh k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 2090) k § 1.

188, 7. III. 1929; 29, VII.

Řeč v rozpravě:

o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (t. 175).

15, 16. III. 1926; 915, I.

o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 747)

57, 10. XII. 1926; 1357, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

135, 15. III. 1928; 69, VI.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu (t. 1839)

172, 6. XI. 1928; 15, VII.

o zákonu o ochraně nájemníků (t. 2091), o stavebním ruchu (t. 2092) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 2090).

188, 7. III. 1929; 6, VII.

Interpelace:

o porušování předpisů na ochranu stavebních dělníků, t. 663/XIV.

53, 25. XI. 1926; 842, III.

odpov. t. 1003/III.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

o nové konfiskaci časopisu "Der Bund", t. 1480/VI.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

odpov. t. 1553/XVIII.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.ISP (příhlásit)