PhDr. Ernst Schollich

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHOLLICH Ernst, dr.

XIV. voleb. kraj

DN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. kult. - rozp. - Stál. (náhr.) a vyšetř.

Návrhy:

aby byla poskytnuta podpora osobám poškozeným dne 1. VII. 1928 bouří v obci Bravanticích, t. 1744.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

aby byla poskytnuta nouzová výpomoc obcím bíloveckého okresu, postiženým bouří, t. 2365.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

9 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. 10.

55, 27. XI. 1926; 1094-5, III.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických (t. 1175)

k § 1.

101, 14. VII. 1927; 2682, IV.

17 pozměň. návrhů k osnově finančního zákona pro r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 83-109, V.

16 pozměň. návrhů k osnově finančního zákona pro r. 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 70-75, VII.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524) k §§ 4 a 5.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

aby se přes osnovu zákona o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických (t. 1175) přešlo k dennímu pořadu.

101, 14. VII. 1927; 2682, IV.

Resoluce:

44 resol. a 1 event. resol. k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. 6, 10, 11, 15, 17-20 a 22.

55, 27. XI. 1926; 1106-11, 1115-7, 1119, 1121, 1123, III.

7 resol. k osnově zákona o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických (t. 1175), stran zřízení vysokých škol německých a obsazení míst německými profesory.

101, 14. VII. 1927; 2682, IV.

59 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 120-161, V.

66 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 92-8, VII.

7 resol. k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524).

195, 26. IV. 1929; 21-2, VIII.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98).

9, 18. II. 1926; 323, I.

o změně celního sazebníku (t. 360).

29, 10. VI. 1926; 1564, II.

o udělení státního občanství některým osobám a doplnění § 10 zák. čl. XXII z r. 1886 (t. 514).

41, 25. VI. 1926; 2608, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (t. 670) skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 726, III.

o změně a prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední výkony ve věcech správních a zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 756 a 757).

56, 9. XII. 1926; 1259, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

71, 30. III. 1927; 402, IV.

o zákonu o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických (t. 1175).

101, 14. VII. 1927; 2673, IV.

o státním rozpočtu pro r. 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 59, V.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odstavec 1. zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644)

149, 27. VI. 1928; 32, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze dne 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí dne 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 10, VII.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845); mluví o národnostních poměrech ve státě.

173, 7. XI. 1928; 30, VII.

o vlastní imunitní věci (t. 1610).

185, 28. II. 1929; 67, VII.

o zákonu o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524).

194, 25. IV. 1929; 28, VIII.

o zákonu o pomocných školách (třídách) (t. 2105).

196, 2. V. 1929; 10, VIII.

Námitky:

proti sloučení rozpravy o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

90, 27. VI. 1927; 1850, IV.

Interpelace:

naléhavá, že státní zástupce dr Glos úhrnně těžce obvinil opavský tisk, t. 1199.

117, 14. XII. 1927; 5, V.

odpov. t. 1244.

118, 15. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, že ve Frývaldově jen náhodou bylo zabráněno železniční nehodě, t. 1802.

178, 18. XII. 1928; 4, VII.

odpov. t. 1844.

179, 19. XII. 1928; 2, VII.

naléhavá, o rozšiřování jubilejního spisu na německých školách, t. 1860.

180, 19. XII. 1928; 76, VII.

odpov. t. 1944.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

naléhavá, o zřízení pobočních tříd na školách v Chomutově, t. 1861.

180, 19. XII. 1928; 76, VII.

odpov. t. 1902.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

naléhavá, o exekučním vymáhání přeplatků důchodů válečných poškozenců.

209, 24. VI. 1929; 2, VIII.

o spále u dělostřeleckého pluku č. 8 v Hradci, t. 22/XIII.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 250/II.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

o užívání jazyka v železniční dopravě, t. 49/V.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 442/VII.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o postupu novojičínské okresní politické správy proti městu, t. 604/XVII.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 1076/X.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

o zadávání licencí na biografy, t. 724/VIII.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 928/XVII.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

že nejsou zachovávány mezinárodní opční úmluvy, t. 724/IX.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 1076/XI.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

o nápisech na staničních budovách, t. 724/X.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 1212/I.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o čachru s dovozními listy, t. 724/XIII.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

o užívání jazyků na železnicích, t. 724/XV.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 1212/II.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o úřednictvu v ministerstvech a u ústředních úřadů, t. 724/XVI.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 1217/IX.

102, 25. X. 1927; 16, V.

o postupu novojičínské okresní politické správy v otázkách jazykových, t. 797/XV.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 957/XXII.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

že byla na Hlučínsku zakázána desítiminutová sbírka, t. 797/XVI.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 1003/VII.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

o některých daňových předpisech v Něm. Brodě, t. 930/XXI.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1280/XVI.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

o článku opavského státního zástupce dr Glossa v "Národě", t. 979/X.

75, 26. IV. 1927; 669, IV.

odpov. t. 1132/II.

98, 12. VII. 1927; 2517, IV.

o odnětí schránek na dopisy v Bruntále, t. 979/XI.

75, 26. IV. 1927; 669, IV.

odpov. t. 1212/XXVIII.

102, 25. X. 1927; 15, V.

že brněnská zemská politická správa udělujíc koncese postupuje jednostranně, t. 1032/XIX.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1221/VII.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

že nebyla ustavena místní školní rada a městský školní výbor ve Frýdku, t. 1122/XVII.

101, 14. VII. 1927; 2621, IV.

o zabavení časopisu "Deutsche Volkszeitung für das Kuhländchen", t. 1163/XVIII.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1280/XV.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

o vykonávání soukromé prakse státními zvěrolékaři, t. 1205/II.

102, 25. X. 1927; 13, V.

o šovinistickém jednání českého průvodčího na trati Odry-Suchdol, t. 1205/IV.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1408/XV.

125, 26. I. 1928; 4, V.

o nových volbách do výborů frýdecké spořitelny, t. 1213/VI.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

odpov. t. 1481/IX.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o hanebných školských poměrech ve Frýdku, t. 1213/VII.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

o zabavení básně, uveřejněné v časopise "Deutsche Volkswehr" ve Frýdku, t. 1213/VIII.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

odpov. t. 1408/VIII.

125, 26. I. 1928; 3, V.

že na německé obecné škole v Kateřinkách byl ustanoven český učitel, t. 1254/I.

114, 6. XII. 1927; 4, V.

odpov. t. 1481/VII.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o tak zvaném sanančním fondu, t. 1254/II.

114, 6. XII. 1927; 4, V.

odpov. t. 1456/IX.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

o neslýchané bojkotové štvanici v Mor. Ostravě, t. 1254/VIII.

114, 6. XII. 1927; 4, V.

odpov. t. 1481/XVIII.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

že prý bylo slíbeno, ale nikoliv dodrženo, že se poměry staropensistů co nejdříve zlepší, t. 1254/IX.

114, 6. XII. 1927; 4, V.

odpov. t. 1732/XV.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o zabavení frýdeckého časopisu "Deutsche Volkswehr", t. 1299/IV.

116, 13. XII. 1927; 6, V.

odpov. t. 1494/IV.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

že Národní jednota koná svůj sjezd ve vojenském domově v Šumperku, t. 1403/VIII.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1553/XIX.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o činnosti vrchního četnického strážmistra Kacíře v Jakubčovicích, t. 1433/IV.

128, 7. II. 1928; 6, V.

odpov. t. 1568/IV.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

o neuvěřitelném postupu gymnasiálního ředitele dr Bindera z Opavy při ztrátě třídní knihy, t. 1455/IV.

131, 10. II. 1928; 53, V.

odpov. t. 1689/II.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

o hanebném osvětlení na stanici Malá Morávka-Karlov, t. 1495/XVI.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1732/XII.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o odnětí státní podpory časopisu "Buch und Volk", t. 1548/VII.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 1689/III.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

ve věci Němcům nepřátelské Ouředníčkovy učebnice pro české školy, t. 1560/V.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 1768/XXVI.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

o vyplácení novoročních remunerací státním úředníkům, t. 1569/VI.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 1999/V.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o prodeji losů pro výstavu soudobé kultury v Brně na německých školách, t. 1569/X.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

odpov. t. 1892/XIX.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

o odstrkování Němců na brněnské výstavě soudobé kultury, t. 1623/XX.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

o zabavení libereckého časopisu "Deutsche Volkswacht", t. 1643/I.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

odpov. t. 1768/XX.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

o zabavení časopisu "Deutsche Volkswacht" v Liberci, t. 1643/II.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

odpov. t. 1768/XIX.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

o jmenování silniční rady, t. 1652/I.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1887/XVI.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o rozšiřování bojkotového letáku v Lipníku n. B., t. 1652/IV.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1892/XVI.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

o přehmatu četnického strážmistra na Hlučínsku, t. 1713/VII.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

odpov. t. 1978/VI.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

o postupu cvikovské berní správy, t. 1713/VIII.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

odpov. t. 2123/XI.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o povýšení soudce Janauška v Jirkově, t. 1713/IX.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

odpov. t. 2033/III.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o zabavení libereckého časopisu "Deutsche Volkswacht" ze dne 16. VI. 1928, č. 25, t. 1714/III.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1887/XIII.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o seznamu účastníků poštovního šekového řízení, t. 1767/XXII.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

odpov. t. 2178/I.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o rozdělení fondu pro opatření strojených

hnojiv, t. 1767/XXIII.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

odpov. t. 1978/V.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

o událostech při slavnosti Kulturního svazu v Hošťálkovicích dne 22. VII. 1928, t. 1788/I.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2123/XVIII.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o bídné dopravě na místní dráze Suchdol nad Odrou-Budišov nad Budišovkou a na místní dráze Suchdol n. Odrou-Fulnek, t. 1788/II.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

odpov. t. 2095/XXII.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

o stavu domu zakoupeného pro Nejvyšší účetní kontrolní úřad, t. 1788/III.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

odpov. t. 2095/XIX.

192, 20. III. 1929; 9, VIII.

o hromadné diskvalifikaci slezských finančních úředníků, t. 1788/XI.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

odpov. t. 2182/XX.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o zřízení české menšinové školy v Hor. Benešově a jinde, t. 1788/XIII.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

odpov. t. 2205/XX.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

o zabavení časopisu "Deutsche Volkszeitung für das Kuhländchen" v N. Jičíně, t. 1788/XIV.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

odpov. t. 2095/II.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

o činnosti četnictva na Hlučínsku, t. 1788/XV.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

odpov. t. 2182/III.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o zabavení časopisu "Deutsche Volkswehr" ve Frýdku č. 31 ze dne 4. VIII. 1928, t. 1815/VII.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2033/XII.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o neuvěřitelném chování železničního zaměstnance na trati Suchdol-Budišov, t. 1815/X.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

o zabavení tiskopisu "Deutschnationaler Taschenzeitweiser 1929", t. 1836/I.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 1999/I.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o bezohledném postupu berní správy v Bruntále, t. 1890/VIII.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

odpov. t. 2123/XIV.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o příbytečném ředitelů státních středních škol, t. 1890/IX.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

odpov. t. 2201/XVII.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o užívání jazyků v úředním věstníku slezské zemské vlády, t. 1890/XI.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

odpov. t. 2182/IV.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o poměrech u poštovního úřadu v Podštátě, t. 1890/XII.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

odpov. t. 2123/XIII.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o zřízení německé menšinové školy ve Lhotce, t. 1890/XV.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

odpov. t. 2095/IV.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

o zabavení časopisu "Deutsche Volkszeitung für das Kuhländchen" č. 119 ze dne 19. X. 1928, t. 1956/I.

182, 14. II. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2182/XI.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o zasahování ministra obchodu do soukromých věcí, t. 1970/XIX.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

o vyplňování žákovských a dělnických legitimací pro jízdu po železnicích po stránce jazykové, t. 2048/VIII.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

o propůjčení koncese na živnost hostinskou a výčepnickou v Jakubčovicích české menšině, t. 2048/X.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

odpov. t. 2255/XVIII.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o umísťování českých nápisů na hostincích, t. 2048/XI.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

o zabavení časopisu "Deutsche Volkswacht" v Liberci, t. 2111/I.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

odpov. t. 2201/XX.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o zabavení časopisu "Brünner Montagsblatt", t. 2111/II.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

odpov. t. 2201/XXI.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o používání písmen "č" a "v" za "tsch" a "w" v němčině, t. 2122/I.

194, 25. IV. 1929; 8, VIII.

o zřízení německé menšinové školy v Uherčicích, t. 2133/I.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

o poměrech u zemských školních rad po stránce národní, t. 2133/II.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

že mor.-slezská zemská školní rada vydává výnosy jen česky, t. 2133/III.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

o jmenování do silniční rady, t. 2133/IX.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

o počtu žáků české občanské menšinové školy v Melči, t. 2254/III.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

aby bylo konečně vydáno prováděcí nařízení k platovému zákonu čís. 104/26 Sb. z., t. 2278/V.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

o právu potvrzovati žádosti o udělení snížených zpátečních jízdenek pro německé studenty, t. 2278/XVIII.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

aby bylo vydáno vládní nařízení k zákonu č. 104/1926, t. 2313/XIX.

210, 24. VI. 1929; 3, VIII.

Dotazy:

o nuceném propuštění řidiče Jana Mendla ze soukromých služeb u autobusové omnibusové společnosti v Hranicích.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o nevyřizovaném odvolání města Nového Jičína.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o postupu při osvobozování od školného na středních školách.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 68, 23. III. 1927; 229, IV.

o poměrech na nádraží Malá Morávka.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 87, 15. VI. 1927; 1674, IV.

že se nevyřizuje reklamace školních dětí podaná novojičínskou německou místní školní radou.

92, 30. VI. 1927; 2025, IV.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o pensijních poměrech vrchního dělostřeleckého oficiála Vojtěcha Karniola.

98, 12. VII. 1927; 2503, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 54, V.

že úředníku hlučínské okr. politické správy byla učiněna výtka krádeže.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 102, 25. X. 1927; 54, V.

o nedbalosti železničního strážníka v Bruntále.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 105, 24. XI. 1927; 3, V.

o automobilovém neštěstí u Jaktaře.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 102, 25. X. 1927; 54, V.

o školních zápisech do české školy ve St. Těchanovicích, která se má nově zříditi.

102, 25. X. 1927; 6, V.

o zřízení české menšinové školy v Jakubčovicích.

102, 25. X. 1927; 7, V.

že se Marii Litwinské nevyplácí pense.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

o postupu berního úředníka Palety ve Vítkově.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 105, 24. XI. 1927; 3, V.

o vyřazení žáka obecné školy Jana Knoblocha ve Znojmě ze školy.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

o složení poroty pro udělení státní ceny německým umělcům.

140, 12. VI. 1928; 6, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

o obsazení místa ředitele na plzeňském ref. reálném gymnasiu.

140, 12. VI. 1928; 6, VI.

odpov. 151, 10. VII. 1928; 6, VI.

že se přihlášky o výměnu válečných půjček vyřizují jen česky.

140, 12. VI. 1928; 6, VI.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.

o nostrifikaci říšsko-němec. pojišťoven

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

že se Marii Litwinské z Heřmánek nevyplácí pense.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

o zabrání místností v německé škole v Hoř. Starém Městě pro českou školu.

207, 18. VI. 1929; 3, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Novém Jičíně (zločin podle § 2 a přečiny podle § 14, č. 1 a 5, § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jichž se dopustil výroky na schůzích dne 7. III. 1925 v Pasově, dne 8. III. v Řezně, 10. III. 1925 v Norimberku, uveřejněnými v různých říšsko-německých časopisech)

7, 16. II. 1926; 270, I.

zpr. t. 692; zprav. V. Votruba;

nevydán 57, 10. XII. 1926; 1379, III.

kraj. s. v Olomouci (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488 a 493 tr. z. spáchaný tiskem proti dr Riedlovi, advokátu v Šumperku)

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 691; zprav. V. Votruba;

vydán: 75, 26. IV. 1927; 691, IV.

kraj. s. v Nov. Jičíně (přečin urážky na cti, podle §§ 488, 7, 239 tr. z. a § 1 zákona z roku 1924, č. 124 Sb. z., jichž se dopustil článkem "Unerhörte Rechtsvertretung" v časopise "Volksfreund" v Šumperku ze dne 23. I. 1926 proti dr Erichu Riedelovi, advokátu v Šumperku)

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 690; zprav. V. Votruba;

vydán: 75, 26. IV. 1927; 690-1, IV.

kraj. s. v Nov. Jičíně (přečin podle § 24 tiskového zákona (případně i § 5 trest. zákona) a podle článku III zákona ze dne 15. X. 1868, č. 142 ř. z., ve znění podle § 42 zákona ze dne 19. III. 1923, čís. 50 Sb. z.)

7, 16. II. 1926; 271, I.

řízení zast. 11, 25. II. 1926; 475, I.

zem. s. v Opavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, spáchaný výrokem na schůzi dne 12. XI. 1925 v Opavě)

12, 4. III. 1926; 536, I.

zpr. t. 383; zprav. dr Daněk;

zpráva vrácena výb. im.

63, 15. III. 1927; 44, IV.

žád. odvolána 120, 17. I. 1928; 13, V.

kraj. s. v Nov. Jičíně (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. zák., spáchaný článkem "Die Unaufrichtigkeit in der Politik", uveřejněným v časopise "Deutsche Volkszeitung für das Kuhländchen" dne 12. III. 1926)

21, 18. V. 1926; 1224, II.

řízení zast. 26, 1. VI. 1926; 1328, II.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 488 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863)

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1610; zprav. dr Ravasz;

vydán: 185, 28. II. 1929; 67-71, VII.

kraj. s. v Nov. Jičíně (přečin proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z. (§§ 1 a 27 zákona ze dne 30. V. 1924, č. 124 Sb. z.)

182, 14. II. 1929; 12, VII.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 43, I.

7, 16. II. 1926; 272, 273, 282, 283, I.

9, 18. II. 1926; 304, 327, 329, I.

29, 10. VI. 1926; 1571, II.

112, 2. XII. 1927; 4, V.ISP (příhlásit)