Anton Schmerda

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHMERDA Anton

XII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. in. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - zdrav. a živn.

Návrhy:

k osnově zák., kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z., dosud platný na území Slovenska a Podkarpatské Rusi (t. 515) k § 206 a).

48, 18. XI. 1926; 328, III.

9 pozměňov. návrhů k osnově zákona o výkonu lékař. prakse (t. 2316)

208, 19. VI. 1929; 3-7, VIII.

36 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o lékařských komorách (t. 2317)

208, 19. VI. 1929; 7-15, VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně §§ 27 a 29 zák. z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 526)

41, 25. VI. 1926; 2629, II.

o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 747)

57, 10. XII. 1926; 1369, III.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 788).

59, 16. XII. 1926; 1488, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

65, 17. III. 1927; 135, IV.

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159)

97, 8. VII. 1927; 2473, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 109, V.

o vládním návrhu t. 1346, jímž se mění zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.

117, 14. XII. 1927; 40, V.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439).

129, 8. II. 1928; 29, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

131, 10. II. 1928; 5, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

136, 16. III. 1928; 57, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

164, 21. IX. 1928; 21, VI.

o zákonu o výkonu lékařské prakse (t. 2316) a o zákonu o lékařských komorách (t. 2317)

207, 18. VI. 1929; 35, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o finanční krisi nemocenských pokladen, t. 1081.

111, 1. XII. 1927; 111, V.

odpov. t. 1283.

112, 2. XII. 1927; 165, V.

aby bylo zrušeno skladiště prachu a střeliva v Šumperku, ohrožující život obyvatelstva, t. 358/VI.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

odpov. t. 564/XXIV.

43, 15. X. 1926; 36, III.

o nepořádcích ve Státním pozemkovém úřadě a o nezákonném postupu tohoto úřadu, t. 1017/XXI.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

odpov. t. 1197/XXIII.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o zaviněné smrti vojína Hanuše Grescho, false Gřepa, z Rapotína a o hanebných poměrech u pěšího pluku č. 31 v Jihlavě, t. 1254/III.

114, 6. XII. 1927; 4, V.

odpov. t. 1456/V.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

že firmě "Eruptiva" bylo dáno povolení vystavěti skladiště pro 50.000 kg třaskavin v "Hühnergrundu" v Hlubočkách u Olomouce, t. 1554/XVI.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 1887/XX.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o surovém postupu četnictva ve Frývaldově proti stávkujícím dělníkům a o stranickém chování okresní politické správy, t. 1580/I.

146, 22. VI. 1928; 3, VI.

odpov. t. 1892/VI.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Olomouci (přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky).

9, 18. II. 1926; 303, I.

zpr. t. 168; zprav. K. Riedl;

nevydán 48, 18. XI. 1926; 329, III.

okres. s. ve Vidnavě (přestupek podle § 431 tr. z.).

27, 8. VI. 1926; 1356, II.

zpr. t. 669; zprav. K. Riedl;

vydán: 57, 10. XII. 1926; 1377, III.

okres. s. v Maršově (přestupek podle § 312 tr. z.).

46, 11. XI. 1926; 239, III.

zpr. t. 826; zprav. dr Daněk;

nevydán 98, 12. VII. 1927; 2516, IV.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1937; zprav. inž. Hrdina;

vydán: 199, 24. V. 1929; 39-40, VIII.

kraj. s. v Olomouci (přestupek podle § 5 tr. z. a podle § 23 tiskového zákona).

122, 19. I. 1928; 6, V.

zpr. t. 1936; zprav. V. Košek;

nevydán 194, 15. IV. 1929; 47, VIII.

kraj. s. v Olomouci (přestupek podle § 5 tr. z. a § 23 tiskového zákona a přečin podle čl. III, č. 3 zákona č. 142 ř. z. z r. 1868).

122, 19. I. 1928; 6, V.

okres. s. v Odrách (přestupek podle § 19 zákona shromažďovacího).

133, 13. III. 1928; 10, VI.

zpr. t. 1935; zprav. V. Košek;

nevydán 194, 25. IV. 1929; 47-8, VIII.

kraj. s. v Olomouci (přečin podle čl. III, č. 3 zákona č. 142/68 ř. z.).

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

okres. s. ve Frývaldově (přestupky podle §§ 3, 14 a 19 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

163, 20. IX. 1928; 3, VI.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin podle § 87 tr. z., přečin podle §§ 283, 284 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.).

165, 18. X. 1928; 7, VII.

okres. s. v Liberci (přestupek podle §§ 2, 14 a 19 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

167, 22. X. 1928; 4, VII.

Volán k pořádku:

136, 16. III. 1928; 88, VI.ISP (příhlásit)