Nikolaj Sedorjak

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1934

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SEDORJAK Nikolaj

XXII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1634, II.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odstavec 1. zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644)

150, 28. VI. 1928; 40, VI.

o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí 10. IX. 1928; mluví o událostech v Chustu-Boroňavě, jež se udály 8. IX. 1928.

159, 13. IX. 1928; 46, VI.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu (t. 1839); mluví o poměrech na Podkarpatské Rusi.

172, 6. XI. 1928; 23, VII.

Interpelace:

o pozemkových knihách, které Rumuni zadržují v Marmarošské Sihoti, t. 358/V.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

odpov. t. 773/IV.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stol. v Chustu (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 a přečin podle § 18, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jichž se dopustil výroky na schůzi ve Veljatýně dne 21. VI. 1925).

6, 21. XII. 1925; 173, I.

zpr. t. 154; zprav. dr Daněk;

nevydán 27, 8. VI. 1926; 1374, II.

soud. stol. v Beregsásu (přečin podle § 14, č. 5 a přestupek podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jichž se dopustil výroky na schůzi dne 12. VII. 1925 v Királyhaze).

7, 16. II. 1926; 267, I.

zpr. t. 159; zprav. dr Daněk;

nevydán 48, 18. XI. 1926; 331-2, III.

okres. s. v Iršavě (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný výroky na schůzích v Bilkách 10. XI. 1925 a 12. XI. 1925 v Iršavě proti dr Evženu Bološeskulovi)

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 157; zprav. dr Ravasz;

nevydán 27, 8. VI. 1926; 1374, II.

soud. stol. v Beregsásu (přečin podle § 15, č. 2 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z.).

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 158; zprav. dr Ravasz;

nevydán 27, 8. VI. 1926; 1374, II.

soud. stol. v Chustu (přečin podle § 14, č. 5, zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 18, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., spáchané řečí na táboru lidu dne 21. IV. 1925 v Luhu).

7, 16. II. 1926; 270, I.

zpr. t. 132; zprav. dr Ravasz;

nevydán 21, 18. V. 1926; 1238, II.

okres. s. v Užhorodě (přečin urážky na cti podle § 2 a § 6 zák. čl. XLI z r. 1914 proti Františku Bílkovi).

11, 25. II. 1926; 475, I.

zpr. t. 345; zprav. V. Votruba;

vydán: 63, 15. III. 1927; 43, IV.

soud. stol. v Beregsásu (trojnásobný přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na táboru lidu dne 7. V. 1925 v Beregsásu).

17, 24. III. 1926; 1066, II.

zpr. t. 671; zprav. dr Ravasz;

nevydán 74, 7. IV. 1927; 652-3, IV.

soud. stol. v Beregsásu (přečin podle § 69/1 tr. z. a § 4, odst. 1 zák. čl. XL z r. 1914, přečin podle § 14, č. 3, přečin podle § 14, č. 1, zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, přečin podle § 2, § 4, odst. II. zák. čl. XLI z r. 1914, stihatelný na základě zmocnění podle § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, přečin podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky a přečin podle § 46 zák. čl. XL z r. 1879 ca dr Balošeskul, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 10. XI. 1925 v Bílkách).

19, 6. V. 1926; 1103, II.

zpr. t. 672; zprav. dr Ravasz;

vydán: 74, 7. IV. 1927; 653, IV.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

vyřízení odloženo

41, 25. VI. 1926; 2659, II.

soud. stol. v Užhorodě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 a výzvy k trestným činům podle § 15, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil dne 7. II. 1926 v Suché).

43, 15. X. 1926; 41, III.

zpr. t. 1322; zprav. dr Halla;

nevydán 138, 22. III. 1928; 65-6, VI.

soud. stol. v Užhorodě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 a přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil dne 11. IV. 1926 v Kolčíně).

43, 15. X. 1926; 42, III.

zpr. t. 1321; zprav. dr Halla;

43, 15. X. 1926; 42, III.

nevydán 138, 22. III. 1928; 65, VI.

župana župy košické (přestupek nař. maď. min. vnitra z 28. IV. 1848, přest. č. 128 a č. 766 z 13. II. 1898, resp. nař. min. pro správu Slovenska ze dne 6. VI. 1920, č. 4916/20, jehož se dopustil na schůzi dne 28. VIII. 1926 v Kružlové).

43, 15. X. 1926; 43, III.

zpr. t. 821; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 98, 12. VII. 1927; 2514-5, IV.

soud. stol. v Chustu (přečiny podle § 18, č. 2 a 3 a § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

46, 11. XI. 1926; 239, III.

zpr. t. 919; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 126, 31. I. 1928; 25, V.

sedrie v Prešově (zločin podle § 15, č. 3 (2) a přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

46, 11. XI. 1926; 239, III.

župana župy košické (přestupek nař. býv. maď. min. vnitra ze dne 28. IV. 1848, č. 216, nařízení téhož ministerstva č. 128 z r. 1868 a č. 766 ze dne 13. II. 1898, resp. nař. min. s plnou mocí pro správu Slovenska č. 4916 ze dne 6. VI. 1920).

56, 9. XII. 1926; 1130, III.

zpr. t. 827; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 98, 12. VII. 1927; 2516, IV.

sedrie v Prešově (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

61, 15. II. 1927; 1597, III.

zpr. t. 1275; zprav. J. Tůma;

nevydán 131, 10. II. 1928; 48, V.

soud. stol. v Chustu (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 a přečin urážky na cti podle § 2 téhož zákona).

61, 15. II. 1927; 1597, III.

zpr. t. 1274; zprav. J. Tůma;

vydán pro přečin utrhání na cti a přečin urážky na cti

131, 10. II. 1928; 46-8, V.

sedrie v Prešově (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a přečin rozšiřování nepravdivých zpráv podle § 18, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky).

61, 15. II. 1927; 1597, III.

zpr. t. 1354; zprav. J. Tůma;

nevydán 142, 14. VI. 1928; 42-3, VI.

sedrie v Prešově (přečin podle § 14, č. 5 a přestupek podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky)

61, 15. II. 1927; 1597, III.

zpr. t. 1395; zprav. J. Tůma;

nevydán 151, 10. VII. 1928; 34, VI.

sedrie v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

120, 17. I. 1928; 11, V.

zpr. t. 1918; zprav. J. Tůma;

vydán: 192, 20. III. 1929; 58-9, VIII.

sedrie v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky)

126, 31. I. 1928; 5, V.

zpr. t. 1326; zprav. J. Tůma;

vydán: 154, 13. VII. 1928; 12-13, VI.

sedrie v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

126, 31. I. 1928; 5, V.

zpr. t. 2072; zprav. J. Tůma;

nevydán 203, 11. VI. 1929; 18-19, VIII.

soud. stol. v Berehově (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přečin podle §§ 1, 3, č. 1, 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

185, 28. II. 1929; 7, VII.

soud. stol. v Berehově (přečin podle § 14, č. 5 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

185, 28. II. 1929; 7, VII.

soud. stol. v Chustu (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 a § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky)

186, 1. III. 1929; 42, VII.

soud. stol. v Chustu (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

kraj. s. v Chustu (zločin podle § 2, odst. I a II, přečin podle § 17, č. 1, odst. I a II zákona na ochranu republiky a přečin podle § 24, č. 3 zák. čl. XIV z r. 1914)

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

kraj. s. v Berehově (přečin podle § 15, č. 2 zák. na ochranu republiky)

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

Volán k pořádku:

123, 24. I. 1928; 34, 35, V.

164, 21. IX. 1928; 160, VI.ISP (příhlásit)