JUDr. František Samek

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1940

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SAMEK František, dr.

I A. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem kom. pro dáv. z maj. - im. - in. - inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zahr. a zeměd.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 455 (daň z lihu).

37, 22. VI. 1926; 2402, II.

doslov 38, 23. VI. 1926; 2502, II.

rozp. výb. zpr. t. 783 (zákon o příspěvcích (záznamném) pro bursovní fond Pražské bursy pro zboží a cenné papíry).

58, 15. XII. 1926; 1445, III.

rozp. výb. zpr. t. 786 (úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly rakouské životní pojišťovny s pojistníky československými a československé pojišťovny životní s pojistníky rakouskými, podepsaná dne 29. V. 1925 v Praze se Závěrečným zápisem téhož data).

58, 15. XII. 1926; 1446, III.

rozp. výb. zpr. t. 785 (úmluva mezi Československou republikou a královstvím Italským o plnění smluv a pojištění na život a důchody, které sjednaly italské pojišťovny s pojistníky československými a československé pojišťovny s pojistníky italskými, podepsaná dne 4. V. 1926 v Praze se Závěrečným zápisem téhož data).

58, 15. XII. 1926, 1448, III.

rozp. výb. zpr. t. 787 ("Druhý dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách ze dne 18. VI. 1924", podepsaný v Praze dne 17. X. 1926).

59, 16. XII. 1926; 1531, III.

rozp. výb. zpr. t. 958 (zákon o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků).

75, 26. IV. 1927; 669, doslov 680, IV.

vyjádření o resol. 76, 29. IV. 1927; 758, IV.

rozp. výb. zpr. t. 1002 (zákon o stabilisačních bilancích).

79, 4. V. 1927; 958, IV.

doslov po rozpravě povšechné

80, 5, V. 1927; 1072, IV.

doslov po rozpravě podrobné

82, 10. V. 1927; 1552, IV.

změny textové při druhém čtení

83, 11. V. 1927; 1565, IV.

rozp. výb. zpr. t. 784 (zákon o provedení úmluvy mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 29. V. 1925, a úmluvy mezi Československou republikou a královstvím Italským ze dne 4. V. 1926 o plnění smluv o pojištění na život a důchody).

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

rozp. výb. zpr. t. 1383 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním).

120, 17. I. 1928; 17, doslov 26, V.

rozp. výb. zpr. t. 1839 (zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu).

172, 6. XI. 1928; 8, doslov 35, VII.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2271 (zákon, kterým se provádí třetí dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. VI. 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách).

206, 14. VI. 1929; 28, VIII.

ústav.-práv. zpr. t. 2272 (třetí dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. VI. 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách (č. 60 Sb. z. z r. 1926), podepsaný v Praze dne 27. XI. 1928).

206, 14. VI. 1929; 29, VIII.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2304 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1919 ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatskoslovinskými, podepsaná v Praze dne 7. XI. 1928 a závěrečný zápis k této úmluvě).

212, 26. VI. 1929; 8, VIII.

doslov 213, 27. VI. 1929; 9, VIII.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2398 (zákon, kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců ze dne 7. XI. 1928 o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1919 ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatskoslovinskými).

212, 26. VI. 1929; 8, VIII.

doslov 213, 27. VI. 1929; 9, VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně a prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední výkony ve věcech správních a zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 756 a 757).

56, 9. XII. 1926; 1270, III.

o zákonu o dávce ze šumivého vína (t. 782).

59, 16. XII. 1926; 1514, III.

o zákonu proti nekalé soutěži (t. 1078).

89, 24. VI. 1927; 1800, IV.

Dotazy:

o provádění oprav silnic.

159, 13. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o neutěšených dopravních poměrech okresu dolnokralovického.

159, 13. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 184, 26. II. 1929; 5, VII.ISP (příhlásit)