Emanuel Šafranko

Narozen: v roce 1890

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠAFRANKO Emanuel

XVIII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 78, 4. V. 1927; 890, IV.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. soc.-pol.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 191, I.

o vlastní imunitní záležitosti (t. 406).

70, 29. III. 1927; 376, IV.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za r. 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753).

74, 7. IV. 1927; 641, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2171, IV.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 59, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

135, 15. III. 1928; 53, VI.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze dne 6. IX. 1928 o zvýšení ceny cukru.

158, 7. IX. 1928; 48, VI.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o politické situaci (volby do zemských zastupitelstev)

178, 18. XII. 1928; 54, VII.

Interpelace:

naléhavá, o zrušení papíren v Slavošovcích a Horce, t. 760.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

odpov. t. 800/I.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stol. v Užhorodě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, spáchaný řečí na veřejné schůzi dne 3. VIII. 1924 v Užhorodě)

7, 16. II. 1926; 267, I.

zpr. t. 406; zprav. V. Votruba;

vydán: 70, 29. III. 1927; 375-7" IV.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 312 tr. z. proti pol. nadstrážníkovi Karlu Šimánkovi)

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 140; zprav. dr Daněk;

vydán: 24, 27. V. 1926; 1284, II.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a zločiny podle § 85 a), b) a § 87 tr. z.)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

vydán: 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

sedrie v Báňské Bystřici (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, přečin podle § 14, č. 1 a 5 téhož zákona a přestupek podle § 29, č. 1 a 3 zákona o tisku)

63, 15. III. 1927; 15, IV.

žád. odvolána 86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

žád. obnovena 88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

zpr. t. 1263; zprav. V. Košek;

nevydán 128, 7. II. 1928; 39, V.

župní úřad ve Zvolenu (přestupek nehlášení se k pobytu)

89, 24. VI. 1927; 1775, IV.

zpr. t. 1317; zprav. V. Košek;

nevydán 136, 16. III. 1928; 116, VI.

sedrie v Rim. Sobotě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

118, 15. XII. 1927; 5, V.

zpr. t. 1926; zprav. J. Tůma;

nevydán 193, 21. III. 1929; 8, VIII.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 4, odst. I, II zákona o útisku č. 309/21 Sb. z.)

128, 7. II. 1928; 7, V.

zpr. t. 1853; zprav. dr Ravasz;

vydán: pouze pro přestupek podle § 4, odst. I a II zákona o útisku č. 309/21 Sb. z.

188, 7. III. 1929; 34-5, VII.

sedrie v Komárně (přečin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

151, 10. VII. 1928; 10, VI.

zpr. t. 1919; zprav. dr Ravasz;

nevydán 192, 20. III. 1929; 59, VIII.

sedrie v Rim. Sobotě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přečin podle § 14, č. 5 téhož zákona)

157, 6. IX. 1928; 12, VI.

pol. tr. s. v Bratislavě (přestupek podle § 16 nařízení býv. uh. min. vnitra a spravedlnosti ze dne 26. IX. 1909, čís. 65000/1909 B. M.)

172, 6. XI. 1928; 7, VII.

polic. ředit. v Bratislavě (přestupek podle § 16 nařízení býv. uh. min. vnitra a spravedlnosti ze dne 26. IX. 1909, č. 65.000 B. M.)

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

sedrie v Komárně (přečin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (§ 1, odst. I zákona na ochranu republiky, § 159 voj. trest. zákona) a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

kraj. s. v Komárně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (§ 159 voj. tr. zák.)

208, 19. VI. 1929; 3, VIII.

Volán k pořádku:

13, 11. III. 1926; 650, 651, I.

90, 27. VI. 1927; 1856, IV.

91, 28. VI. 1927; 1980, IV.

123, 24. I. 1928; 18, 19, 30, V.ISP (příhlásit)