Msgr. Alois Roudnický

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ROUDNICKÝ Alois

IX. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. a Stál.

Návrhy:

aby živelní pohromou poškozeným krajům v jižních Čechách poskytnuta byla rychlá pomoc ze státních prostředků, t. 1068.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

na vydání zákona, jímž upravuje se zaknihování půdy, přidělené a získané dle zákonů o pozemkové reformě, t. 2141.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524) k §§ 4 a 6.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

na volbu zapisovatelů a pořadatelů posl. sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Resoluce:

k osnově zákona o povolení užíti dlužních úpisů "Východočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1925" k ukládání nadačních a pod kapitálů (t. 246), stran urychleného předložení zákona o podpoře soustavné elektrisace venkova a urychlené výstavby štěchovické přehrady.

21, 18. V. 1926; 1235, II.

k osnově zákona o dani z lihu (t. 455), stran platu výpomocných cvičných učitelů.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 2092), stran podpory akce, směřující k opatření bytů státním zaměstnancům.

188, 7. III. 1929; 29, VII.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 456 (daň z cukru).

37, 22. VI. 1926; 2401, II.

doslov 38, 23. VI. 1926; 2500, II.

rozp. výb. zpr. t. 759 (zákon o hranici příjmu, vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců).

57, 10. XII. 1926; 1324, doslov 1353, III.

rozp. výb. zpr. t. 1448 (zákon o příplatcích některým státním a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě a pozůstalým po takových zaměstnancích zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě).

129, 8. II. 1928; 43, V.

doslov 131, 10. II. 1928; 34, V.

rozp. výb. zpr. t. 1485 (zákon o ochraně nájemníků).

133, 13. III. 1928; 18, VI.

doslov 136, 16. III. 1928; 87, VI.

rozp. výb. zpr. t. 2000 (zákon o státních starobních podporách).

185, 28. II. 1929, 40, VII.

doslov 186, 1. III. 1929; 31, VII.

rozp. výb. zpr. t. 2091 (zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. III. 1928, č. 44 Sb. z., o ochraně nájemníků).

187, 6. III. 1929; 28, VII.

doslov 188, 7. III. 1929; 29, VII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. X. 1927.

106, 25. XI. 1927; 40, V.

Interpelace:

naléhavá, o maďarské aféře penězokazecké, t. 98.

7, 16. II. 1926; 262, I.

zodpověděna prohlášením ministra zahraničí dr Beneše.

7, 16. II. 1926; 279, I.

o tragickém výbuchu třaskavin v Truhlářské ulici v Praze, t. 182/I.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 199.

15, 16. III. 1926; 927, I.

2. odpov. t. 309/V.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

Dotazy:

o obsazování míst železničních zaměstnanců na nádraží v Hor. Dvořišti.

12, 4. III. 1926; 533, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o protizákonné činnosti správce školy menšinové Lad. Slezáka v Hořejším Starém Městě.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1252, II.

o úpravě vyučování katolickému náboženství ve školním okrese novobydžovském.

30, 11. VI. 1926; 1615, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o úpravě vyučování katolickému náboženství na školním okrese čáslavském.

30, 11. VI. 1926; 1615, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o úpravě vyučování katolickému náboženství ve školním okrese pardubickém.

30, 11. VI. 1926; 1615, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o protizákonné úpravě vyučování náboženství římsko-katolickému ve školním okrese poděbradském.

30, 11. VI. 1926; 1615, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o pomoci postiženým krupobitím na Českobudějovicku.

30, 11. VI. 1926; 1615, II.

o vyučování náboženství římsko-katolickému na českých školách školního okresu žamberského.

36, 19. VI. 1926; 2275, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o úpravě vyučování náboženství římsko-katolickému ve školním okrese Nové Město nad Metují.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o úpravě vyučování náboženství římsko-katolickému ve školním okrese ledečském.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o opětném převzetí učitelky Drašnerové z Chlumce do školské služby.

50, 22. XI. 1926; 433, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

o postupu učitelstva v Č. Krumlově.

61, 15. II. 1927; 1586, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

o přeřazení Čes. Velenic do skupiny B činovného.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.ISP (příhlásit)