Adolf Prokůpek

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1934

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PROKŮPEK Adolf

I B. voleb. kraj.

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. zeměd.

Odpovídá jako předseda zeměd. výb. na dotaz B. Jílka podaný podle § 70 jedn. řádu sněmovny, jaká opatření hodlá učiniti, aby zemědělský výbor co nejrychleji projednal iniciativní návrh B. Jílka a soudr. na vydání zákona proti zdražování životních potřeb (t. 446), a zda je ochoten k tomu cíli svolati schůzi výboru zemědělského.

46, 11. XI. 1926; 239, III.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 1108 (zákon, jímž se prodlužuje a rozšiřuje platnost zákona ze dne 17. III. 1925, č. 58 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů)

89, 24. VI. 1927; 1785, doslov 1788, IV.

vyjádření o resolucích 90, 27. VI. 1927; 1843, IV.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670)

51, 23. XI. 1926; 549, III.

Dotazy:

o pomoci postiženým živelními pohromami v povodí řeky Doubravky, Sázavy a Želivky.

37, 22. VI. 1926; 2398, II.ISP (příhlásit)