Kiril Prokop

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PROKOP Cyril

XXII. voleb. kraj

mk., hosp. ČS

Nastoupil za dr Gagatko Andreje, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 176, 13. XII. 1928; 4, VII.

Slib vykonal 167, 22. X. 1928; 3, VII.

Stal se hospitantem klubu poslanců čsl. nár. socialistické strany.

185, 28. II. 1929; 74, VII.ISP (příhlásit)