Johann Platzer

Narozen: v roce 1880

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PLATZER Johann

IX. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. br. - im. - in. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

ve věci pohořelých v Třebovicích v okrese česko-krumlovském, t. 294.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

aby byla ihned poskytnuta pomoc obětem živelních pohrom v jižních Čechách, t. 626.

46, 11. XI. 1926; 238, III.

ve věci škod způsobených mrazy na Šumavě, t. 1090.

88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

ve věci strašlivých škod způsobených bouřemi v jižních Čechách, t. 1091.

88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

o strašlivých škodách způsobených bouří v jižních Čechách, t. 1139.

97, 8. VII. 1927; 2484, IV.

o naléhavé nouzové výpomoci jihočeským zemědělcům, postiženým živelními pohromami, t. 1165.

99, 12. VII. 1927; 2589, IV.

o pohromě způsobené krupobitím v obcích Dobšice, Lipanovice, Holašovice a Záboří, t. 1719.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

na udělení podpory osobám, jež byly poškozeny požární katastrofou ve Světlíku v okr. česko-krumlovském, t. 1720.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

aby byla zahájena podpůrná akce pro osoby poškozené velikým krupobitím a povodní v politickém okrese jindřicho-hradeckém, t. 1727.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

o živelní pohromě v již. Čechách, t. 1775.

159, 13. IX. 1928; 48, VI.

Resoluce:

k osnově zákona o změně ustanovení o přímých daních a stanovení mimořádných přirážek stát. k přímým daním pro rok 1926 (t. 13), stran odepsání daně z válečných zisků poplatníkům, kteří bez náhrady musili odvésti válečné půjčky.

11, 25. II. 1926; 499, I.

Řeč v rozpravě:

o změně ustanovení o daních přímých a stanovení mimořádných stát. přirážek k přímým daním pro r. 1926 (t. 13).

11, 25. II. 1926; 476, I.

o návrzích, týkajících se živelních pohrom (t. 519/I-IV).

46, 11. XI. 1926; 262, III.

Interpelace:

o obchůzce samot, t. 22/VI.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 250/XXIV.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

o nezákonném postupu prachatické okresní politické správy ve stavebních věcech, t. 354/IX.

33, 16. VI. 1926; 1857, II.

o epidemických zvířecích nákazách v jižních Čechách, t. 930/XIX.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1280/VII.

117, 14. XII. 1927; 6, V.ISP (příhlásit)