František Petrovický

Narozen: v roce 1874
Zemřel: v roce 1943

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PETROVICKÝ František

I B. voleb. kraj.

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. in. - soc.-pol. - zásob. a živn.

Návrhy:

na vydání zákona, jímž se mění § 1 zákona ze dne 5. II. 1907, č. 26 ř. z. (živn. řád), t. 324.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

aby pro živnost hostinskou a výčepnickou byl zaveden průkaz způsobilosti, t. 420.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

v příčině pomoci a snížení, po případě odpisu státních daní živnostnictvu a obchodnictvu v lázeňských, turistických a výletních místech a letoviscích z důvodů škod utrpěných živelní pohromou r. 1922 až 1925, t. 488.

38, 23. VI. 1926; 2492, II.

na úpravu zákazu prodávati, čepovati nebo podávati alkoholické nápoje v den před volbou a v den volby, t. 1296.

109, 29. XI. 1927; 108, V.

na úpravu zákazu prodávati, čepovati nebo podávati alkoholické nápoje v den před volbou a v den volby, t. 1297.

109, 29. XI. 1927; 108, V.

na okamžitou pomoc pro zmírnění škod, způsobených průtrží mračen v obcích Hněvice, Račice a Předonín, t. 1646.

148, 26. VI. 1928; 50, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona o nekalé soutěži (t. 1078) k § 14.

89, 24. VI. 1927; 1816, IV.

Resoluce:

3 resol. k osnově zákona o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 511 a 512), stran zrušení ministerstev zásobování, zdravotnictví, pošt a telegrafů, železnic a zřízení ministerstva dopravního, jemuž bude přiděleno též letectví a vodní dráhy.

41, 25. VI. 1926; 2578, II.

Zpravodajem:

živn. výb. zpr. t. 121 (úprava obchodních styků mezi RČ. a Albánií z 19. I. 1926).

12, 4. III. 1926; 570, I.

živn. výb. zpr. t. 518 (schválení prozatímní úpravy obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednané výměnou not v Angoře dne 11. IV. 1926 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. V. 1926, č. 77 Sb. z.).

47, 17. XI. 1926; 286, doslov 292, III.

živn. výb. zpr. t. 448 (návrh F. Petrovického, V. Sedláčka a druhů (t. 324) na vydání zákona, jímž se mění § 1 zákona ze dne 5. II. 1907, č. 26 ř. z. (živnostenský řád) a § 1 zákona ze dne 10. X. 1924, č. 259 Sb. z. (živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi).

48, 18. XI. 1926; 320, doslov 324, III.

živn. výb. zpr. t. 1110 (zákon, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní).

97, 8. VII. 1927; 2434, doslov 2450, IV.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1484 (zákon o stavebním ruchu).

133, 13. III. 1928; 11, VI.

doslov 136, 16. III. 1928; 81, VI.

vyjádření k resol. 113, VI.

živn. výb. zpr. t. 2269 (zákon, kterým se zrušuje zák. čl. XXV/1899 o státním důchodku z výčepu nápojů, dále § 11 zákona ze dne 10. XII. 1918, č. 64 Sb. z., o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku, a doplňuje živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi).

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o podomním obchodu (t. 148).

13, 11. III. 1926; 611, I.

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1624, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 952, III.

o zákonu o přímých daních (t. 1000).

77, 3. V. 1927; 848, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr. Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 39, V.

o zákonu o čepování alkoholických nápojů v den před volbami a v den volby (t. 1681).

174, 8. XI. 1928; 9, VII.

Dotazy:

zda v nejkratší době bude zavedeno paušalování daně z obratu u textilního zboží.

7, 16. II. 1926; 258, I.

odpov. 10, 19. II. 1926; 409, I.

kdy bude zrušeno ministerstvo zásobování.

7, 16. II. 1926; 258, I.

o zrušení maximálních cen nápojů v pražských. kavárnách.

7, 16. II. 1926; 258, I.

odpov. 261, I.

zda nastane náprava v podomním obchodě mýdlem, který se provádí na úkor legitimního obchodu.

25, 28. V. 1926; 1293, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o časnějším začátku ranní doby pracovní v živnosti pekařské.

27, 8. VI. 1926; 1353, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o hrozivé nezaměstnanosti živností: knihařské, ozdobnické, pouzdrařské, kartonážní a příbuzných odborů.

27, 8. VI. 1926; 1353, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

aby vládním nařízením byl vydán zákaz lihovarům prodávati líh v drobném lidem, kteří se nemohou prokázati živnostenským oprávněním k dalšímu jeho prodeji.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

aby uspíšeno bylo vyřízení rekursů živnostníků a obchodníků proti daním.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o náhradě za ušlý výdělek přísedících živnostenského soudu.

41, 25. VI. 1926; 2660, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o vazbě knih a soudních spisů ve vlastní režii trestanci a káranci.

41, 25. VI. 1926; 2660, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o dodávkovém řádu.

41, 25. VI. 1926; 2660, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

kdy bude konečně předložena berní reforma.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

min. školství, kdy hodlá předložiti návrh zákona o pokračovacích a živnostenských školách.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

min. soc. péče, co hodlá učiniti pro sčasnění doby pracovní v živnosti pekařské.

44, 19. X. 1926; 80, III.

min. financí, kdy hodlá konečně předložiti návrh na zrušení zvláštní daně z lahvového vína t. zv. daně páskové.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

o nesprávném udílení hostinských koncesí některými župními úřady na Slovensku.

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.ISP (příhlásit)