Jan Pelíšek

Narozen: v roce 1881

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PELÍŠEK Jan

XI. voleb. kraj

REP

Nastoupil za Wenzla Františka, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 61, 15. II. 1927; 1584, III.

Slib vykonal 19, 6. V. 1926; 1089, II.

Byl členem výb. in. - kult. - rozp. - soc.-pol. - zahr. a živn.

Řeč v rozpravě:

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455).

37, 22, VI. 1926; 2418, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 991, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 15, V.ISP (příhlásit)