Anton Pázmán

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PÁZMÁN Anton

XVIII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. br. - rozp. - soc.-pol. - zásob. - zeměd. a živn.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2164, IV.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 6, V.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Rimavské Sobotě (přečin podle § 15, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil na schůzi dne 2. VIII. 1925 v Hrnčiarských Zalužanoch)

43, 15. X. 1926; 43, III.

žád. odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin podle § 14, č. 3 a 5 zák. na ochranu republiky)

128, 7. II. 1928; 8, V.

zpr. t. 1854; zprav. dr Ravasz;

nevydán 188, 7. III. 1929; 35, VII.

okr. s. v Lučenci (přečin dvojnásobné pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI/1914 ca Josef Nosál)

157, 6. IX. 1928; 12, VI.

kraj. s. v Báňské Bystřici (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1, 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI/1914)

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.ISP (příhlásit)