Štefan Onderčo

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ONDERČO Stefan

XXI. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. inkompatib. - rozp. - Stál. (náhr.) a zahr.

Návrhy:

na podporu požárem postižených občanů obce Terakovce, t. 1797.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

na podporu požárem postižených občanů obce Vojčice, okres Sečovce na Slovensku, t. 1798.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a v řízení exekučním (t. 2046) k čl. II.

189, 8. III. 1929; 23, VII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 25, VII.

Interpelace:

o neslušném napadení italského ministerského předsedy Benita Mussolini, t. 358/VIII.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

odpov. t. 697/V.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Košicích (přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914).

142, 14. VI. 1928; 6, VI.

zpr. t. 1921; zprav. dr Ravasz;

nevydán 192, 20. III. 1929; 60, VIII.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 40, I.ISP (příhlásit)