Fritz Oehlinger

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

OEHLINGER Fritz

III. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. br. - doprav. - im. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zeměd. a živn.

Návrhy:

aby byla ihned poskytnuta pomoc obyvatelům Orlických Hor, postižených živelní pohromou, t. 580.

43, 15. X. 1926; 40, III.

aby byla poskytnuta rozsáhlá státní. pomoc obci Sedloňovu v Orlických horách, velmi těžce poškozené bouří, t. 1093.

88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

Resoluce:

k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813) stran úpravy přiznání hodnosti a výslužného převzatým bývalým rak.-uher. voj. gážistům.

171, 26. X. 1928; 117, VII.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128)

13, 11. III. 1926; 696, I.

o státním. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 6, V.

Dotazy:

o dalším vyplácení sirotčího důchodu na Rudolfa Walsche.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 64, 16. III. 1927; 75, IV.ISP (příhlásit)