Ing. Ladislav Novák

Narozen: v roce 1872
Zemřel: v roce 1946

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVÁK Ladislav, inž.

III. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. doprav. - kult. - rozp. - soc.-pol. - Stál. (náhr.) a zahr.

Jmenován ministrem obchodu 28. IV. 1928

140, 12. VI. 1928; 4, VI.

Zproštěn úřadu ministra 7. XII. 1929.

Návrhy:

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí řek na českém severovýchodě, postiženým živelními pohromami, t. 105.

11, 25. II. 1926; 474, I.

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí Labe na českém východě, živelní povodní poškozeným, t. 145.

12, 4. III. 1926; 536, I.

na vydání zákona o podpoře stavebního ruchu, t. 847.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

Zpravodajem:

doprav. výb. zpr. t. 859 (Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích a Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích, podepsané dne 23. X. 1924 v Bernu).

75, 26. IV. 1927; 689, IV.

zahr. výb. zpr. t. 983 (obchodní smlouva mezi Československou republikou a Švýcarskem ze dne 16. II. 1927).

76, 29. IV. 1927; 756, IV.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 930, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 82, V.ISP (příhlásit)