PhDr. Josef Novák

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVÁK Josef, dr.

II. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. doprav. - kult. - soc.-pol. - Stál. (náhr.) a zdrav.

Návrhy:

na pomoc postiženým živelní pohromou okresu kosteleckého n. Orl. (zvláště v obcích Čestice, Kostelec n. Orl., Lhota, Zdelov, Šachov, Čermná) a v okrese pardubickém a chrudimském (zvláště v obcích Tuněchody a Ostřešany), t. 1164.

99, 12. VII. 1927; 2589, IV.

Řeč v rozpravě:

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

45, 20. X. 1926; 174, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

79, 4. V. 1927; 988, IV.

Dotazy:

o úpravě náboženského vyučování na školním okresu vysokomýtském.

23, 26. V. 1926; 1251, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o provokaci učitele Karla Antonoviče při hospitaci chovanců IV. ročníku soukromého ústavu učitelského ve Svatém Janě pod Skalou na obecné škole v Berouně-Závodí.

27, 8. VI. 1926; 1353, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o zařazení politického okresu chotěbořského mezi kraje a místa, jejichž obyvatelé požívají zvláštních úlev co do podomního obchodu.

72, 31. III. 1927; 492, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.



ISP (příhlásit)