JUDr. František Nosek

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1935

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOSEK František, dr.

I A. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. rozp.

Jmenován ministrem vnitra 9. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zproštěn úřadu ministra vnitra 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Jmenován ministrem pošt a telegrafů 12. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 2, III.

Zproštěn úřadu ministra pošt a telegrafů 7. XII. 1929.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 333 (úprava platových a služebních poměrů státních zaměstnanců).

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

rozp. výb. zpr. t. 429 (úprava platů duchovenstva).

35, 18. VI. 1926; 2216, II.

doslov 36, 19. VI. 1926; 2362, II.

Řeč v rozpravě:

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245); mluví o otázce zemědělských cel.

20, 7. V. 1926; 1187, II.ISP (příhlásit)