Andor Nitsch

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NITSCH Andor

XX. voleb. kraj

LW, hosp. MN

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. ústav.-práv. a zeměd.

Stal se hospitantem klubu MN

119, 16. XII. 1927; 4, V.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z., o dani z masa, t. 1459.

129, 8. II. 1928; 6, V.

na podporu zemědělců poškozených mimořádnými mrazy v okrese kežmarském, Spišská Sobota (Poprad), Spišská Stará Ves, Stará Lubovňa a Lipt. Sv. Mikuláš, t. 2137.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1693, II.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část druhá.

81, 6. V. 1927; 1209, IV.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

162, 19. IX. 1928; 38, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 97, VII.

o prohlášení předs. vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za rok 1927 (t. 1998).

183, 15. II. 1929; 39, VII.

Interpelace:

o nevyřízených odvoláních proti dávce z majetku, t. 144/VII.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 442/VIII.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o provádění nařízení o knihovním dělení parcel atd., t. 144/XV.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 309/III.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o zastavení zaopatřovacích platů hutníkům, zaměstnaným kdysi v Uhrách a o zastavení drahotních přídavků horníkům provisionistům, t. 1032/III.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1404/XVI.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o častém zatýkání cizích státních občanů, t. 1407/III.

125, 26. I. 1928; 4, V.

odpov. t. 1568/VI.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

o nezákonitém lékařském vyšetřování ošetřovanců sanatoria dr Opatrného ve Vysokých Tatrách, t. 1890/XXI.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

Dotazy:

o neodůvodněném odnětí prodejny tabáku.

66, 22. III. 1927; 188, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o projednání návrhu zákona tisk 67 o závaznosti listin vydaných obcemi.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o dvojím vybírání paušalované daně obratové z poraženého dobytka v místech s potravní daní na čáře.

128, 7. II. 1928; 6, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

o postupu pensijní pojišťovny při vrácení premií.

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 7, VII.

že bratislavská. expositura ministerstva, poskytujíc podpory z hasičského fondu, postupuje neoprávněně.

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 5, VI.

o projednání návrhu zákona t. sen. 67 o závaznosti listin vydaných obcemi.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.ISP (příhlásit)