Gustav Navrátil

Narozen: v roce 1875

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NAVRÁTIL Gustav

I A. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. soc.-pol.

Návrhy:

na změnu ustanovení §§ 2, 3 a 5 zákona ze dne 12. XII. 1919, č. 28 a 1920, t. 450.

37, 22, VI. 1926; 2400, II.

6 pozměň. návrhů k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333) k §§ 7, 25, 40, 140, 157 a 210.

34, 17. VI. 1926; 2108-25, II.

4 pozměň. návrhy k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k §§ 7, 13, 20 a 46.

34, 17. VI. 1926; 2131-39, II.

pozměň. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k § 1.

97, 8. VII. 1927; 2476, IV.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), stran výchovného a služebních přídavků právních úředníků administrativních.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894), aby zákon dbal zájmů již umístěných zaměstnanců, na něž se vztahuje.

71, 30. III. 1927; 447, IV.

k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777), stran novely k zákonu ze 6. VI. 1924, č. 128 Sb. z.

164, 21. IX. 1928; 143, VI.

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 2092), stran podpory akce směřující k opatření bytů státním zaměstnancům.

188, 7. III. 1929; 29, VII.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 894 (zákon o umísťování déle sloužících poddůstojníků).

66, 22. III. 1927; 210, IV.

doslov 71, 30. III. 1927; 455, IV.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1448 (zákon o příplatcích některým státním a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě a pozůstalým po takových zaměstnancích zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě).

129, 8. II. 1928; 39, V.

doslov 131, 10. II. 1928; 31, V.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VII. 1926; 1999, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. polit.

51, 23. XI. 1926; 562, III.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za r. 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753).

74, 7. IV. 1927; 626, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. polit., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

107, 26. XI. 1927; 28, V.

o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí 10. IX. 1928.

159, 13. IX. 1928; 32, VI.

Věcná poznámka:

jíž odpovídá na věcnou poznámku H. Bergmanna o své činnosti v komisích při projednávání zaměstnaneckých osnov (t. 333, 334 a 335).

34, 17. VI. 1926; 2051, II.ISP (příhlásit)