Alois Můňa

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MŮŇA Alois

VI. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. im. - in. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - vyšetř. a živn.

Přestal býti členem klubu poslanců komunistické strany v Československu a stal se členem klubu poslanců komunistické strany Československa (Leninovců) 3. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 3, VIII.

Návrhy:

na úpravu dosavadních předpisů o předčasném zrušení pracovního poměru zaměstnanců všeho druhu, t. 267.

21, 18. V. 1926; 1221, II.

na poskytnutí okamžité dostatečné pomoci obyvatelstvu obcí na Křivoklátsku, postižených živelní pohromou, t. 1602.

143, 15. VI. 1928; 4, VI.

na vyslovení díků a uznání vládě Svazu sovětských republik za záchranné práce podniknuté pro československého příslušníka dr Běhounka a ostatní trosečníky, t. 1731.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

4 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona proti nekalé soutěži (t. 1078) k §§ 1, 10, 15, 45, 46.

89, 24. VI. 1927; 1815-17, IV.

4 pozměňov. návrhy k osnově zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110) k §§ 1-4.

97, 8. VII. 1927; 2449-50, IV.

16 pozměňov., 6 doplňov. a 5 event. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků. (t. 1485)

136, 16. III. 1928; 71-79, VI.

14 pozměňov. návrhů k osnově zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617) k §§ 1, 2, 5, 6, 8, 17-21, 23-25.

145, 21. VI. 1928; 40-43, VI.

aby se přes osnovu zákona, jímž se stanoví mírový počet československého vojska od 1. X. 1927 (t. 890) přešlo k dennímu pořadu.

71, 30. III. 1927; 443, IV.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahran. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98); mluví o fašistickém režimu v Italii.

9, 18. II. 1926; 347, I.

o zákonu o podomním obchodu (t. 148).

13, 11. III. 1926; 613, I.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. polit.

52, 24. XI. 1926; 633, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894)

71, 30. III. 1927; 431, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část třetí.

81, 6. V. 1927; 1229, IV.

o zákonu proti nekalé soutěži (t. 1078)

89, 24. VI. 1927; 1811, IV.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439), v níž obírá se stávkou horníků v severočeském revíru.

128, 7. II. 1928; 25, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484),

o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

133, 13. III. 1928; 19, VI.

o zákonu o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617)

145, 21. VI. 1928; 35, VI.

o zákonu o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem (t. 1694); mluví o Nobilově výpravě k severní točně a zachránění trosečníků ledoborcem "Krasinem".

155, 14. VII. 1928; 19, VI.

Interpelace:

naléhavá, o týrání vojáků u 9. pěšího pluku v Mostě a o případu vojína Boleslava Langa, t. 571.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

odpov. t. 697/X.

56, 9. XII. 1926; 1275, III.

naléhavá, o poměrech u 9. pěšího pluku a v pevnostním vězení v Terezíně, t. 633.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

odpov. t. 697/XI.

56, 9. XII. 1926; 1275, III.

naléhavá, o nezákonném srážení ze mzdy dělnictvu na daně, t. 806.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 841.

63, 15. III. 1927; 51, IV.

naléhavá, o konfiskaci časopisu "Rudé Právo" v listopadu 1927, t. 1435.

129, 8. II. 1928; 59, V.

odpov. t. 1447.

130, 9. II. 1928; 65, V.

o poměrech na policejním komisařství v Kladně, t. 144/IX.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 562/VII.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o zasahování pražské policie do mzdových bojů dělnictva, t. 181/XXI.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 562/IV.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o konfiskaci sbírky básní Františka Heřmánka "Za zdí", t. 354/X.

33, 16. VI. 1926; 1857, II.

odpov. t. 442/XXV.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o konfiskaci časopisu "Emigrant", t. 746/VI.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 808/XVII.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

o konfiskaci čís. 3 časopisu "Voják", t. 1017/IV.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. t. 1197/VII.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o nepřípustném postupu báňského revírního úřadu v Praze, t. 1032/II.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1404/I.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o nesprávném postupu finančních úřadů, t. 1122/XI.

101, 14. VII. 1927; 2620, IV.

odpov. t. 2123/VI.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

v záležitosti používání četníků při stávce krejčovského a stavebního dělnictva v Prostějově, t. 1163/XI.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1408/XII.

125, 26. I. 1928; 4, V.

o odsouzení Antonína Pinty, dělníka v Libušíně, pro účast na demonstraci, t. 1767/VIII.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 1999/XX.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

Dotazy:

o nedodržování 8hodinné doby pracovní.

102, 25. X. 1927; 8, V.

Žádost ve věcech imunity:

zem. tr. s. v Praze (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., spáchaný výroky na veřejné schůzi dne 29. XI. 1923 na Kladně)

7, 16. II. 1926; 268, I.

zpr. t. 141; zprav. A. Kříž;

nevydán 27, 8. VI. 1926; 1373, II.

zem. tr. s. v Brně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 488 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 1. XII. 1925 v Břeclavě)

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 171; zprav. J. David;

nevydán 48, 18. XI. 1926; 332, III.

okr. s. na Kladně (přestupek urážky úřadů podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, jichž se dopustil výroky na schůzi na Kladně)

11, 25. II. 1926; 475, I.

zpr. t. 160; zprav. A. Kříž;

nevydán 27, 8. VI. 1926; 1375, II.

okres. s. v Rakovníku (přestupek § 2 a § 19 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z., jehož se dopustil uspořádáním schůze dne 10. III. 1926 v Rakovníku).

23, 26. V. 1926; 1257, II.

zpr. t. 687; zprav. V. Košek;

nevydán 57, 10. XII. 1926; 1378, III.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a zločiny podle § 85 a), b) a § 87 tr. z.).

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

okres. s. v Křivoklátě (přestupek podle § 3 a § 19 zákona shromažďovacího uspořádáním schůze dne 8. III. 1926 v Roztokách).

43, 15. X. 1926; 41, III.

zpr. t. 883; zprav. V. Košek;

nevydán 99, 12. VII. 1927; 2584, IV.

okres. s. v N. Strašecí (přestupek § 3 a § 19 zákona shromažďovacího, jehož se dopustil 27. VI. 1926 na schůzi v Lánech).

43, 15. X. 1926; 43, III.

zpr. t. 877; zprav. V. Košek;

nevydán 104, 23. XI. 1927; 36, V.

okres. s. v Kladně (přestupek podle § 4 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. n., jehož se dopustil na schůzi dne 5. XI. 1925 na Kladně).

43, 15. X. 1926; 45, III.

žádost odvolána 88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

žádost obnovena 102, 25. X. 1927; 22, V.

zpr. t. 1320; zprav. V. Votruba;

vydán: 138, 22. III. 1928; 65, VI.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle § 15, č. 3 event. přečin podle § 15, č. 1 zákona na ochranu republiky).

61, 15. II. 1927; 1598, III.

zpr. t. 1259; zprav. J. Tůma;

nevydán 128, 7. II. 1928; 36-7, V.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

128, 7. II. 1928; 8, V.

zpr. t. 1633; zprav. dr Ravasz;

vydán pro zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky.

160, 17. IX. 1928; 4-5, VI.

okres. s. na Kladně (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 1908; zprav. dr Ravasz;

nevydán 192, 20. III. 1929; 58, VIII.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

140, 12. VI. 1928; 19, VI.

zpr. t. 1915; zprav. dr Ravasz;

nevydán 191, 13. III. 1929; 8-9, VII.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky a přestupky podle § 312 tr. z. a §§ 3 a 19 zákona č. 135 ř. z. z r. 1867).

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

okres. s. ve Slaném (přestupky podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího a podle §§ 488 a 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863).

182, 14. II. 1929; 10, VII.

Volán k pořádku:

17, 24. III. 1926; 1074, II.

20, 7. V. 1926; 1178, II.

62, 15. II. 1927; 1665, III.

65, 17. III. 1927; 169, IV.

71, 30. III. 1927; 439, IV.

91, 28. VI. 1927; 1967, IV.ISP (příhlásit)