JUDr. Karel Moudrý

Narozen: v roce 1871
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MOUDRÝ Karel

VIII. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. im. a kult.

Návrhy:

na změnu vládního nařízení ze dne 25. XI. 1926, kterým se provádí zákon o podomním obchodě, t. 1410.

120, 17. I. 1928; 11, V.

aby město Klatovy zařazeno bylo do skupiny B pro vyměření činovného, t. 2050.

186, 1. III. 1929; 41, VII.

na přeřazení města Dobřan do vyšší stupnice činovného, t. 2363.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

2 pozměň. návrh k osnově zákona o pomocných školách (třídách), (t. 2105).

197, 3. V. 1929; 19-20, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona, kterým se stanoví doba nové organisace pro krajské soudy v Písku a v Plzni (t. 1416), stran zařadění města Klatov do vyšší skupiny činovného.

127, 1. II. 1928; 21, V.

Zpravodajem:

im. výb. zpráva ústní (návrh na udělení důtky A. Šoltysovi).

6, 21. XII. 1925; 237-8, I.

im. výb. zpráva ústní (návrh na udělení důtky J. Dubickému).

10, 19. II. 1926; 447, I.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2346, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. polit.

51, 23. XI. 1926; 556, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 13, V.

o zákonu, kterým se stanoví doba nové organisace pro krajské soudy v Písku a v Plzni (t. 1416).

127, 1. II. 1928; 19, V.

o zákonu o pomocných školách (třídách) (t. 2105).

196, 2. V. 1929; 18, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o sporu Cyrila Koburka a trestních opatřeních s věcí tou souvisících, t. 696.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 866.

63, 15. III. 1927; 51, IV.

Interpelace:

o přídělu lesů z velkostatku Zelená Hora družstvům starousedlíků, t. 1122/IV.

101, 14. VII. 1927; 2620, IV.

odpov. t. 1221/XI.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

o konfiskacích deníku "Český Směr" v Plzni, t. 1337/XI.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1481/VI.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o projevu sekčního šéfa Mlčocha k deputaci učitelské, t. 1407/V.

125, 26. I. 1928; 4, V.

o přípravách ku převzetí agendy, jmění, zařízení a spisů zrušených korporací samosprávných, t. 1554/XIV.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 1892/XXI.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

o adaptaci starého okresního soudu v Klatovech, t. 1615/VIII.

151, 10. VII. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1957/XX.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

o revisi "Spořitelny" města Olomouce, t. 2048/XII.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

o konfiskaci "Lidových Novin" z 15. a 16. II. 1929, t. 2161/XIX.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

ve věci ředitele Břetislava Slavíka v Plzni, jakožto examinátora pro vyučování dětí slabomyslných a zanedbaných, t. 2278/VII.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

Dotazy:

o stavbě budovy pro státní úřady v Rokycanech,

21, 18. V. 1926; 1221, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.ISP (příhlásit)