František Molík

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MOLÍK František

X. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. doprav. - rozp. - zahr. zásob. a zdrav.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 952 (1. úmluva o závazcích vzešlých z hospodaření poštovní správy uherské a císařské a královské poštovní správy vojenské a správy polních pošt, jakož i z hospodaření poštovních správ států, jimž připadla bývalá území uherská, sjednaná mezi Maďarskem se strany jedné, Rakouskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem se strany druhé, 2. závěrečný protokol k této úmluvě, podepsané v Budapešti dne 15. XII. 1922).

75, 26. IV. 1927; 683, IV.

zahr. výb. zpr. t. 953 (1. úmluva o závazcích vzešlých z hospodaření bývalé poštovní správy rakouské a poštovních správ států nástupnických, 2. závěrečný protokol k této úmluvě, podepsané v Římě dne 6. IV. 1922).

75, 26. IV. 1927; 684, IV.

zahr. výb. zpr. t. 1088 (prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná výměnou not v Angoře dne 24. III. 1927).

89, 24. VI. 1927; 1784, IV.

doprav. výb. zpr. t. 1123 (zákon o železniční přepravě).

98, 12. VII. 1927; 2504, doslov 2509, IV.

zahr. výb. zpr. t. 1160 (obchodní smlouva mezi Československou republikou a Estonskou republikou ze dne 20. VI. 1927 s přílohou a protokolem z téhož dne).

99, 12. VII. 1927; 2527, IV.

oprava tisk. chyb 101, 14. VII. 1927; 2719, IV.

zahr. výb. zpr. t. 1250 (dodatková úmluva mezi Československou republikou a Rakouskem ze dne 21. VII. 1927).

114, 6. XII. 1927; 9, doslov 19, V.

doprav. výb. zpr. t. 1622 (zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova).

148, 26. VI. 1928; 8, doslov 34, VI.

doprav. výb. zpr. t. 1698 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. III. 1924, č. 64 Sb. z., jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské).

152, 11. VII. 1928; 12, doslov 19, VI.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 936, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 33, V.

o státním rozpočtu na r. 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 70, VII.

Dotazy:

o hrozném neštěstí v obci Němčičkách, okres Znojmo.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

odpov. 128, 7. II. 1928; 6, V.ISP (příhlásit)