JUDr. Robert Mayr-Harting

Narozen: v roce 1874

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAYR-HARTING Robert, dr.

VII. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. im. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - Stál. (náhr.) - ústav.-práv. a zahr.

Jmenován ministrem spravedlnosti 12. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 2, III.

Zproštěn úřadu ministra 7. XII. 1929.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128)

15, 16. III. 1926; 856, I.

Interpelace:

naléhavá, o pohromě způsobené výbuchem dne 5. III. 1926 v Praze, t. 189.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 214/XX.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o zamýšleném všeobecném organisačním řádu podniku "Československé státní dráhy", t. 22/II.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 309/IX.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o praktické přípravě advokátů, t. 92/VI.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 214/VI.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

aby byly znovu obsazeny uprázdněné stolice učitelské na pražské německé universitě, t. 92/VIII.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 214/XIV.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o rozdílení tak zvaných zbytkových statků, t. 144/XII.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 214/XVII.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o zadávání veřejných dodávek, t. 181/I.

17, 24. III. 1926; 1064, II.

odpov. t. 442/XXIX.

43, 15. X. 1926; 34, III.

o výkupu válečných půjček, t. 181/II.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 214/XXIV.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o jazykových předpisech v lázeňských místech, t. 215/XXI.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 957/XII.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

o zatykačích na zločince, t. 227/XVI.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 576/X.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o zabavení čísla 45 periodického časopisu "Deutsche Presse" ze dne 24. II. 1926, t. 354/III.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 564/XI.

43, 15. X. 1926; 36, III.ISP (příhlásit)