Franz Matzner

Narozen: v roce 1869

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MATZNER Franz

XII. voleb. kraj

DN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Návrhy:

o povodni v okolí Praděda dne 5. a 6. V. 1927, t. 1027.

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

o nové pohromě způsobené povodní v údolí Desné dne 3. a 4. VI. 1927, t. 1141.

97, 8. VII. 1927; 2484, IV.

na uvolnění okresních a státních silnic, t. 2126.

192, 20. III. 1929; 9, VIII.

5 pozměň. návrhů k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. XI.

55, 27. XI. 1926; 1096-7, III.

pozměň. návrh k osnově zákona o potulných cikánech (t. 1167) k § 9.

101, 14. VII. 1927; 2668, IV.

2 pozměň. návrhy k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 89-109, V.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215) k §§ 2 a 4.

200, 4. VI. 1929; 28-9, VIII.

Resoluce:

6 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. 11.

55, 27. XI. 1926; 1112, III.

2 resol. k osnově zákona, jímž se prodlužuje a rozšiřuje platnost zákona ze dne 17. III. 1925, č. 58 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (t. 1108), stran úpravy cla na umělé hnojivo a len.

89, 24. VI. 1927; 1789, IV.

22 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 134-161, V.

43 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 82-108, VII.

2 resol. k osnově zákona, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215); o úpravě náhrady škod způsobených divokou zvěří a o předložení nového honebního zákona.

200, 4. VI. 1929; 29, VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

28, 9. VI. 1926; 1454, II.

o návrzích, týkajících se živelních pohrom (t. 519/I-IV).

46, 11. XI. 1926; 261, III.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 907, III.

o zákonu o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954)

72, 31. III. 1927; 504, IV.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977).

87, 15. VI. 1927; 1679, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2150, IV.

o zákonu o potulných cikánech o podobných tulácích (t. 1167).

101, 14. VII. 1927; 2653, IV.

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180).

101, 14, VII. 1927; 2699, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260),

skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 14, V.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odst. 1. zák. ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

150, 28. VI. 1928; 9, VI.

o zákonu o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi nemovitostí a státní stavby (t. 1695); mluví o zemědělství a živelních pohromách.

153, 12. VII. 1928; 5, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 60, VII.

o zákonu, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215).

200, 4. VI. 1929; 17, VIII.

o vlastní imunitní záležitosti (t. 2174).

211, 25. VI. 1929; 50, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o dani z obratu z ceny obilí, t. 1889.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

odpov. t. 1997.

183, 15. II. 1929; 51, VII.

aby v odboru min. nár. obrany byla provedena úsporná opatření podle zákona ze dne 22. XII. 1924, čís. 286 Sb. z., t. 22/XVI.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 250/VIII.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

že se válečným poškozencům na Hlučínsku křivdí při přídělu půdy, t. 538/XV.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 944/XI.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o placení náhrady po dělostřeleckém cvičení ve střelbě na ostro ve St. Městě u Bruntálu, t. 946/V.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1235/XIV.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

že se hrozí tresty pro nezachovávání stát. svátku, t. 1254/X.

114, 6. XII. 1927; 4, V.

odpov. t. 1494/XVII.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o vyvlastnění selských pozemků v Bruntále a Špilendorfu a na zřízení střelnice, t. 1455/I.

131, 10. II. 1928; 52, V.

odpov. t. 1587/VI.

152, 11. VII. 1928; 26, VI.

jak justiční správa zachází se zmrzačelým Rudolfem Gebauerem ze Životic, t. 1548/VIII.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 1689/VIII.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

Dotazy:

o nouzových podporách při škodách způsobených bouří v bruntálském okrese v obci Dolní Velkruby.

12, 4. III. 1926; 533, I.

o postupu berní správy šumperské při předpisování dávky z majetku a daně z příjmu, jakož i jak vyřizuje a projednává odvolání.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

aby Čeňkovi Briegerovi od pěšího pluku č. 15 bylo odloženo cvičení ve zbrani.

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

o nezákonitém vyřízení žádosti o zařazení do náhradní zálohy.

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

o poskytnutí dovolené mužstvu po šestiměsíční služební době.

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

odpov. 142, 14. VI. 1928; 4, VI.

o živelní pohromě ze dne 4. VII. 1928, která postihla Moravu a sev. Slezsko.

158, 7. IX. 1928; 3, VI.

odpov. 185, 28. II. 1929; 6, VII.

o zabavení časopisu "Sudetendeutscher Bauernführer" ze dne 5. V. 1928, t. 1580/V.

146, 22. VI. 1928; 3, VI.

odpov. t. 1892/VIII.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o potrestání Viktora Weigela z Uničova

proto, že konal naléhavé práce ve státní svátek, t. 1615/XIV.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1999/XV.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

o překažené schůzi Sudetsko-německého venkovského svazu v Podbořanech, t. 1847/XXV.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2123/XII.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o podvodných obchodech s losy na splátky, t. 1890/X.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

o zabavení periodického časopisu "Deutscher Bauernverlag" Sudetsko-německého zeměděl. svazu, t. 1993/VII.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

odpov. t. 2201/V.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o propuštění smluvního dělníka Eduarda Franka z Lindenhau od správy státních drah v Chebu,

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

o neslušném chování staničního úředníka v Podbořanech.

182, 14. II. 1929; 6, VII.

o poškození německého vojáka, poněvadž československý vojenský lékař odmítl ho ošetřiti.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v N. Jičíně (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 28. II. 1926 v Budišově)

19, 6. V. 1926; 1103, II.

zpr. t. 376; zprav. V. Košek;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 301, III.

kraj. s. v Olomouci (přečin podle § 14, č. 1 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 24. IV. 1926 v Karlovci)

37, 22. VI. 1926; 2467, II.

zpr. t. 662; zprav. dr Daněk;

nevydán 74, 7. IV. 1928; 652, IV.

kraj. s. v Olomouci (přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, přečiny podle § 14, č. 1 a 5 a zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

77, 3. V. 1927; 859, IV.

zpr. t. 2174; zprav. J. Tůma;

vydán pouze pro přestupek podle § 491 trest. zák. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863.

211, 25. VI. 1929; 50-52, VIII.ISP (příhlásit)