František Matoušek

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MATOUŠEK František

I B. voleb. kraj

L

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. kult. - soc.-pol. a živn.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1373 (zákon o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče).

117, 14. XII. 1927; 8, doslov 27, V.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1390 (zákon, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon (obecný horní zákon) ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z., pro Slovensko a Podkarpatskou Rus, návrh J. Bečko).

120, 17. I. 1928; 27, V.

doslov 122, 19. I. 1928; 17, V.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1485 (zákon o ochraně nájemníků).

133, 13. III. 1928; 14, VI.

doslov 136, 16. III. 1928; 85, VI.

vyjádření k resol. 113, VI.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1486 (zákon o odkladu exekučního vyklizení místností).

133, 13. III. 1928; 18, VI.

doslov 136, 16. III. 1928; 88, VI.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1577 (zákon, kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi); doporučuje návrh na prodloužení lhůty.

141, 13. VI. 1928; 5, VI.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1617 (zákon o mimořádných opatřeních bytové péče).

145, 21. VI. 1928; 5, doslov 43, VI.

vyjádření k resol. 93, VI.

živn. výb. zpr. t. 1599 (návrh J. Pekárka na vydání zákona, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (§ 1 živn. řádu a § 1 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi).

157, 6. IX. 1928; 12, VI.

doslov 159, 13. IX. 1928; 47, VI.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1699 (zákon o pomocné praksi porodnické, jakož i vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic).

174, 8. XI. 1928; 24, doslov, 51, VII.

vyjádření k resol. 175, 9. XI. 1928; 36, VII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 998, III.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr. Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 99, VII.

Dotazy:

o osvobození provozoven domáckého průmyslu tkalcovského od domovní daně třídní.

202, 7. VI. 1929; 54, VIII.ISP (příhlásit)