František Mašata

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1943

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAŠATA František

I A. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. br. - im. - in. - rozp. - soc.-pol. - Stál. (náhr.) - ústav.-práv. zásob. - zeměd. a živn.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny.

7, 16. II. 1926; 275, I.

Návrhy:

aby vládě bylo uloženo zrušiti ustanovení článku II. vládního nařízení ze dne 4. VI. 1925, č. 111 Sb. z., o částečné úpravě celního sazebníku pro československé celní území a urychliti práce pro brzké uzákonění nového definitivního celního sazebníku, t. 259.

20, 7. V. 1926; 1201, II.

aby vydán byl zákon, jímž se částečně mění celní sazebník pro československé celní území, t. 320.

24, 27. V. 1926; 1276, II.

týkající se živelní pohromy na okresích jílovském, říčanském a černokosteleckém, t. 1191.

102, 25. X. 1927; 17, V.

2 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360) k čl. II, IV a V.

30, 11. VI. 1926; 1753, 1775-6, II.

Resoluce:

k osnově zákona o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (t. 153), týkající se braní zřetele na pachtýře při provádění pozemkové reformy.

15, 16. III. 1926; 903, I.

k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360), stran uvolnění. dovozu a vývozu a úpravy dopravních tarifů.

30, 11. VI. 1926; 1779-80, II.

Řeč v rozpravě:

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem ze dne 30. X. 1925 (t. 245), v níž obírá se zemědělskými cly.

19, 6. V. 1926; 1112, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (t. 670)

49, 19. XI. 1926; 379, III.ISP (příhlásit)